Bài 7F. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Thực hành câu lệnh rẽ nhánh trang 77 SGK Tin Học lớp 10Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 7. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh.

Bài 1. Lấy ví dụ về câu lệnh if

Bảng sau đây cho một ví dụ về viết câu lệnh if tương ứng với mô tả điều kiện để đưa ra một thông báo trên màn hình. Trong bảng biến age là biến số nguyên chứa giá trị tuổi của một người. Em hãy cho thêm hai ví dụ nữa tương tự như ví dụ đã có trong bảng.

Hướng dẫn:

Mô tảCâu lệnh if
Nếu v lớn hơn 350 m/s đưa ra thông báo “Tốc độ siêu nhanh” if v > 350: print(“Tốc độ siêu nhanh”)
Nếu date bằng 15 đưa ra thông báo “Ngày rằm”. if date == 15: print(“Ngày rằm”)

Bài 2. Chia kẹo

Có n chiếc kẹo và m em bé. Hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương n, m và kiểm tra n chiếc kẹo có chia đều được cho m em bé hay không (thông báo ra màn hình “Có” hoặc “Không”). Chạy chương trình ba lần, mỗi lần với bộ dữ liệu n, m khác nhau.

Gợi ý: Để có thể chia đều số kẹo thì n phải chia hết cho m, như vậy ở đây cần kiểm tra số dư của phép chia n cho m có bằng 0 hay không, tức là kiểm tra điều kiện n % m = 0.

Hướng dẫn:

Tham khảo chương trình:

n = int(input("n = "))
m = int(input("m = "))
if m > 0 and n >= 0 and n%m == 0: print("Có")
else: print("Không")

Bài 3. Tìm lỗi sai

Ba bạn Bình, An, Phúc thảo luận với nhau để viết chương trình Python nhập vào từ bàn phím ba số thực khác nhau và in ra màn hình số đứng giữa trong ba số (số đó không là lớn nhất và cũng không là nhỏ nhất).

Mỗi bạn soạn thảo chương trình và chạy thử trên máy tính của mình, nhưng mỗi bạn đều gặp báo lỗi của Python (Hình 1a, Hình 1b và Hình 1c). Em hãy xác định lỗi ở chương trình của mỗi bạn, sửa lỗi cho từng bạn sao cho chương trình chạy được và đưa ra kết quả đúng.

Hướng dẫn: Xác định lỗi:

Hình 1a: Thiếu dấu phép tính so sánh.

Hình 1b: Cần viết từ đầu dòng.

Hình 1c: Cách viết điều kiện sai.

Bài 4. Tìm số lớn nhất

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím ba số nguyên, mỗi số ghi trên một dòng và đưa ra màn hình giá trị lớn nhất trong các số đã nhập. Em hãy chạy chương trình với số bộ dữ liệu vào khác nhau.

Ví dụ:

InputOutput
a = 6
b = 10
c = 4
Max = 10

Em hãy đọc hiểu sơ đồ khối và chương trình ở Hình 2, thực hiện chương trình và cho nhận xét.

Hướng dẫn:

Nhận xét chương trình:

– Trong chương trình chỉ sử dụng câu lệnh if, không đi kèm else.

– Các tên biến min, max có màu khác, gần giống màu từ khoá, điều này nghĩa đây là tên các hàm trong của Python.

LUYỆN TẬP

Tiền điện

Trong tháng người dùng tiêu thụ x (kWh) điện. Nếu x ≤ a thì số tiền phải trả là x x d1, nếu a < x ≤ b thì số tiền phải trả là a x d1 + (x – a) x d2, nếu x > b thì số tiền phải trả là a x d1 + (b – a) x d2 + (x – b) x d3. Em hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím các số nguyên dương a, b, d1, d2, d3, và x, tính và đưa ra màn hình số tiền điện phải trả. Tìm hiểu bảng giá điện hiện hành và chạy chương trình một số lần sao cho có đủ các bộ dữ liệu đầu vào đại diện cho các mức tính tiền điện.

Hướng dẫn:

Tham khảo chương trình:

a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
d1 = int(input("d1 = "))
d2 = int(input("d2 = "))
d3 = int(input("d3 = "))
x = int(input("x = "))
if x <= a: tiền_điện = x*d1
elif a < x <= b: tiền_điện = a*d1 + (x-a)*d2
else: tiền_điện = a*d1 + (b-a)*d2 + (x-b)*d3
print("Tiền điện phải trả: ",tiền_điện)

Xem thêm các bài khác tại Giải bài tập sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x