Bài 6F. Câu lệnh rẽ nhánh

Bài 6 Câu lệnh rẽ nhánh trang 72 SGK Tin Học lớp 10Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh.

KHỞI ĐỘNG

Cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán dùng để thể hiện một hành động được thực hiện hay không tuỳ thuộc vào một điều kiện có được thoả mãn hay không. Nếu em trình bày cách giải một phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0, em có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh hay không?

Đáp án:

Phương trình bậc hai có nghiệm hay không tuỳ thuộc vào điều kiện delta (b2 – 4ac) có lớn hơn hoặc bằng 0 hay không.

Trong mô tả thuật toán giải phương trình bậc hai, ta cần dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau:

Nếu b2 – 4ac >= 0:

          Tính nghiệm của phương trình

Trái lại:

          Thông báo “Phương trình vô nghiệm”

Hết nhánh

CẤU TRÚC RẼ NHÁNH TRONG MÔ TẢ THUẬT TOÁN

Hoạt động 1. Em hãy vẽ sơ đồ khối thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong ví dụ ở Hình 1b.

Đáp án:

Sơ đồ khối thể hiện cấu trúc rẽ nhánh:

LUYỆN TẬP

Bài 1

Hoàn thiện câu lệnh if trong chương trình ở Hình 8a để có được chương trình nhập từ bàn phím ba số thực a, b, c và đưa ra màn hình thông báo “Cả ba số đều dương” nếu ba số nhập vào đều dương. Hình 8b minh hoạ một kết quả chạy chương trình.

Đáp án:

Tham khảo chương trình:

a = float (input("a = "))
b = float (input("b = "))
c = float (input("c = "))
if a>0 and b>0 and c >0 :
  print("Cả ba số đều dương")

Bài 2

Viết chương trình để nhập từ bàn phím hai số nguyên a và b, đưa ra màn hình thông báo “Positive” nếu a + b > 0, “Negative” nếu a + b < 0 và “Zero” nếu a + b = 0.

Ví dụ:

InputOutput
a = 4 b = -10Negative

Đáp án:

Tham khảo chương trình:

a = float (input("a = "))
b = float (input("b = "))
t = a + b
if t > 0:
  print("Positive")
else:
  if t == 0: print("Zero")
  else: print("Negative")

VẬN DỤNG

Năm nhuận

Năm nhuận là những năm chia hết cho 400 hoặc là những năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Đặc biệt, những năm chia hết cho 3 328 được đề xuất là năm nhuận kép. Với số nguyên dương n nhập vào từ bàn phím, em hãy đưa ra màn hình thông báo. “Không là năm nhuận” nếu n không phải là năm nhuận; “Năm nhuận” nếu n là năm nhuận và “Năm nhuận kép” nếu n là năm nhuận kép.

Đáp án: Tham khảo chương trình sau:

n = int(input("n = "))
if n % 400 == 0 or (n % 100 != 0 and n % 4 == 0):
    if n % 3328 == 0: print("Năm nhuận kép")
    else: print("Năm nhuận")
else: print("Không là năm nhuận")

CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

Trong các câu sau đây, những câu nào đúng?

1) Trong câu lệnh rẽ nhánh của ngôn ngữ lập trình bậc cao phải có một biểu thức logic thể hiện điều kiện rẽ nhánh.

2) Biểu thức logic chỉ được lấy làm điều kiện rẽ nhánh nếu chưa chạy chương trình đã xác định được giá trị của biểu thức đúng hay sai.

3) Có thể kết nối các biểu thức logic với nhau bằng các phép tính logic để được một điều kiện rẽ nhánh.

4) Trong Python câu lệnh rẽ nhánh có dạng: if <điều kiện> else <các câu lệnh>.

Đáp án:

Đúng: câu 1, 3.

Sai: câu 2, 4.

Xem thêm các bài khác tại Giải bài tập sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x