Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 70 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 trang 106 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính nhẩm.

a) 400 + 500 = ……700 + 300 = ……800 + 80 = ……
b) 600 + 400 = ……1 000 – 600 = ……1 000 – 400 = ……
c) 900 – 300 = ……1 000 – 500 = ……740 – 40 = ……

Trả lời:

Em tính nhẩm bằng cách cộng trăm, trừ trăm như sau:

400 + 500 là 4 trăm + 5 trăm = 9 trăm hay = 900, vậy 400 + 500 = 900

Tương tự em điền được như sau:

a) 400 + 500 = 900700 + 300 = 1 000800 + 80 = 880
b) 600 + 400 = 1 0001 000 – 600 = 4001 000 – 400 = 600
c) 900 – 300 = 6001 000 – 500 = 500740 – 40 = 700

2: Đặt tính rồi tính.

a) 243 + 535
………………
………………
………………
327 + 456
………………
………………
………………
864 + 72
………………
………………
………………
b) 878 – 642 
………………
………………
………………
961 – 725
………………
………………
………………
609 – 57 
………………
………………
………………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm.

a)

b)

3: Nối ô trống với phép tính thích hợp (theo mẫu).

Trả lời: 

Em thực hiện tính các phép tính sau:

475 + 200 = 675  

193 + 300 = 493

890 – 420 = 470

954 – 254 = 700

615 + 45 = 660 

730 – 300 = 430 

Em nối như sau:

4: Quan sát một số tuyến đường bộ trong hình rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì …………gần Hà Nội hơn.

b) Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) dài:

…………………………………………………………………………….

c) Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: …………………………………………………………………

Trả lời:

a) Trong hai địa điểm Cao Bằng và Vinh thì Cao Bằng gần Hà Nội hơn vì quãng đường từ Cao Bằng đến Hà Nội là 240 km ngắn hơn quãng đường từ Vinh đến Hà Nội (308 km).

b) Quãng đường Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh dài 858 km 

Quãng đường TP. Hồ Chí Minh – Cần Thơ dài 174 km

Quãng đường Đà Nẵng – Cần Thơ (qua Thành phố Hồ Chí Minh) dài:

858 + 174 = 1 032 (km)

c) Quãng đường Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh dài 858 km 

Quãng đường Đà Nẵng – Vinh dài 463 km 

Quãng đường Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường Đà Nẵng – Vinh là: 

858 – 463 = 395 (km)

5: Số?

Trả lời: 

Em thấy hai số ở dưới gần nhau cộng lại thì được số ở kề bên trên: 100 + 50 = 150.

Vậy nên em điền như sau:

Tiết 2

1: Đ, S?

Trả lời:

Em thực hiện tính em thấy:

Câu a đúng

Câu b đặt tính sai nên dẫn đến tính toán sai.

Câu c sai vì 451 + 465 = 916

Câu d đúng.

Em điền như sau:

2: Đặt tính rồi tính.

a) 9 + 582
………………
………………
………………
56 + 763
………………
………………
………………
358 + 425
………………
………………
………………
b) 434 – 8
 ………………
………………
………………
692 – 86
………………
………………
………………
937 – 561 
………………
………………
………………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

a)

b)

3: Số?

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

Bài 4 Trang 109 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

a) Tính.

425 + 248 – 56 = ……967 – 674 + 80 = ……

b) >; <; =?

400 + 30 …… 450790 – 400 …… 600 – 200 

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

a) Tính.

425 + 248 – 56 = 673 – 56 

                         = 617

967 – 674 + 80 = 293 + 80 

                               = 373

b) Em tìm kết quả phụ cho mỗi phép tính, sau đó em thực hiện so sánh, em điền kết quả như sau:

400 + 30 = 430, vì 430 < 450 nên 400 + 30 < 450

790 – 400 = 390; 600 – 200 = 400, vì 390 < 400 nên 790 – 400 < 600 – 200 

5: Để ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt, trường Thắng Lợi quyên góp được 325 bộ quần áo. Trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi 28 bộ quần áo. Hỏi trường Hòa Bình quyên góp được bao nhiêu bộ quần áo?

Trả lời:

Để biết được trường Hòa Bình quyên góp bao nhiêu bộ quần áo, ta lấy số quần áo trường Thắng 

Lợi cộng với số bộ quần áo trường Hòa Bình quyên góp được nhiều hơn trường Thắng Lợi hơn là 28 bộ. Em trình bày như sau:

Bài giải

Trường Hòa Bình quyên góp được số bộ quần áo là:

325 + 28 = 353 (bộ)

Đáp số: 353 bộ quần áo.

Tiết 3

1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Tổng của 567 và 329 là:

A. 886B. 896C. 986

b) Hiệu của 783 và 65 là:

A. 718B. 728C. 133

c) Kết quả tính 653 + 74 – 60 là:

A. 727B. 767C. 667

Trả lời:

a) 567 + 329 = 896. Em khoanh vào B

b) 783 – 65 = 718. Em khoanh vào A

c) 653 + 74 – 60 = 727 – 60 = 667. Em khoanh vào C

2: Số?

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải.

3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Nam cao: 121 cm

Việt cao: 117 cm

Nam cao hơn Việt: …… cm?

Trả lời:

Để biết Nam cao hơn Việt bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy số đo chiều cao của Nam trừ đi số đo chiều cao của Việt. Em trình bày như sau:

Bài giải

Nam cao hơn Việt số xăng-ti-mét là:

121 – 117 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm.

4: Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Trả lời:

Thực hiện phép tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vi, hàng chục, hàng trăm, em điền được như sau:

5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: ……

Số bé nhất có ba chữ số là: ……

Tổng của hai số trên là: ……………………

Trả lời:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Tổng của hai số trên là: 102 + 100 = 202

Bài 70 Ôn tập phép cộng Bài 70 Ôn tập phép cộng

Xem bài giải trước: Bài 69. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Xem bài giải tiếp theo: Bài 71. Ôn tập phép nhân, phép chia
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x