Bài 7. Tạo, chỉnh sửa biểu đồ SGK

Tạo, chỉnh sửa biểu đồ SGK 8 trang 30 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 7. Tạo, chỉnh sửa biểu đồ

KHỞI ĐỘNG

Hình 1a. Thông tin dạng bảng.

Hình 1a. Thông tin dạng bảng.

Quan sát các Hình 1a, 1b và cho biết cách trình bày ở hình nào giúp em dễ dàng hơn khi so sánh kết quả xếp loại học tập của học kì I và học kì II. Vì sao?

Đáp án:

– Cách trình bày ở Hình 1b giúp dễ dàng hơn trong việc so sánh kết quả học tập của học kì I với học kì II.

– Ở dạng biểu đồ ta có thể so sánh dữ liệu một cách trực quan.

1. Tạo biểu đồ

Câu hỏi

Thảo luận với bạn, lựa chọn loại biểu đồ phù hợp để:

a) Mô tả tỉ lệ diện tích các loại cây trồng trong bảng dữ liệu ở Hình 4.

b) So sánh thu nhập bình quân đầu người giữa thành thị, nông thôn, vùng núi và mô tả xu thế tăng trưởng theo các năm trong bảng dữ liệu ở Hình 5.

Hình 4. Thống kê diện tích trồng cây

Hình 4. Thống kê diện tích trồng cây

Hình 5. Thống kê thu nhập bình quân
(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Đáp án:

a) Biểu đồ hình tròn là loại biểu đồ phù hợp để mô tả tỉ lệ diện tích các loại cây trồng trong bảng dữ liệu ở Hình 4.

b) Biểu đồ đường gấp khúc là loại biểu đồ phù hợp để so sánh thu nhập bình quân đầu người giữa thành thị, nông thôn, vùng núi và mô tả xu thế tăng trưởng theo các năm trong bằng dữ liệu ở Hình 5.

2. Chỉnh sửa biểu đồ

Câu hỏi

Hãy trao đổi với bạn về các công việc cần thực hiện để:

a) Từ biểu đồ ở Hình 3b ta có được biểu đồ ở Hình 6.

b) Từ bảng dữ liệu ở Hình 4 ta có được biểu đồ ở Hình 10.

Hình 4. Thống kê diện tích trồng cây

Hình 4. Thống kê diện tích trồng cây

Đáp án:

a) Một số việc cần thực hiện để từ biểu đồ ở Hình 3b ta có được biểu đồ ở Hình 6 như: thêm tiêu đề biểu đồ, tiêu đề các trục, chú giải, nhãn dữ liệu.

b) Một số việc cần thực hiện để từng bảng dữ liệu ở Hình 1 có được biểu đồ ở Hình 10 như: tạo biểu đồ, thêm tiêu đề biểu đồ, nhãn dữ liệu.

LUYỆN TẬP

Câu 1

Em hãy nêu lợi ích của việc trực quan hoá dữ liệu bằng biểu đồ.

Đáp án:

Lợi ích của việc trực quan hoá dữ liệu bằng biểu đồ: giúp dễ dàng so sánh, nhận định xu hướng, ý nghĩa của dữ liệu.

Câu 2

Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Biểu đồ hình cột thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

B. Biểu đồ hình tròn phù hợp để mô tả tỉ lệ của các giá trị dữ liệu so với tổng thể.

C. Biểu đồ đường gấp khúc thường dùng để so sánh dữ liệu, thể hiện xu hướng tăng, giảm của dữ liệu theo thời gian thì không thể thay đổi dạng biểu đồ.

D. Sau khi đã tạo thì không thể thay đổi dạng biểu đồ.

Đáp án:

Phát biểu D là sai vì biểu đồ sau khi được tạo vẫn có thể thay đổi sang dạng biểu đồ khác.

Câu 3

Trong Bảng 1, mỗi mục ở cột bên trái tên nhóm lệnh trong Design> Add Chart Element cho phép xử lí một thành phần của biểu đồ ở cột bên phải. Em hãy ghép tên mỗi nhóm lệnh với thành phần tương ứng.

Bảng 1. Nhóm lệnh và thành phần tương ứng trong biểu đồ

1) Chart Titlea) Tiêu đề các trục
2) Axis Titleb) Tiêu đề biểu đồ
3) Data Labelsc) Chú giải
4) Legendd) Nhãn dữ liệu

Đáp án: 1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

Xem các bài giải khác tại Giải sách giáo khoa tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x