Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 21 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1. Số?

a) 8 cái bánh: 2 hộp
.?. cái bánh: 1 hộp
12 cái bánh: .?. hộp.

b) 18 cái bánh: 3 hộp
.?. cái bánh: 1hộp
12 cái bánh: .?. hộp.

Số cái bánh trong các hộp bằng nhau.

Trả lời:

Em điền như sau:

a) 8 cái bánh: 2 hộp
4 cái bánh: 1 hộp (8 : 2 = 4)
12 cái bánh: 3 hộp. (12 : 4 = 3)

b) 18 cái bánh: 3 hộp
6 cái bánh: 1hộp (18 : 3 = 6)
12 cái bánh: 2 hộp. (12 : 6 = 2)

2. Nói theo mẫu.

Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa. Hỏi có 50 bông hoa thì sẽ cắm được bao nhiêu bình hoa như thế?

Bumbii Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 21 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Nói theo mẫu. Mẫu: Cắm đều 20 bông hoa vào 4 bình hoa

a) Xếp đều 21 quả hồng vào 3 đĩa. Hỏi có 56 quả hồng cùng loại thì xếp được bao nhiêu đĩa như thế?

b) Cô giáo chia đều 20 bạn thành 5 nhóm. Hỏi có 32 bạn thì chia được bao nhiêu nhóm như thế?

Trả lời:

Em nói như sau:

a) Tìm số quả hồng được xếp trong 1 đĩa.
Sau đó, tìm số đĩa để sếp 56 quả hồng.
7 quả hồng xếp được 1 đĩa. (21 : 3 = 7)
56 quả hồng xếp được 8 đĩa. (56 : 7 = 8)

b) Tìm số bạn trong 1 nhóm.
Sau đó, tìm số nhóm để chia 32 bạn.
4 bạn 1 nhóm (20 : 5 = 4)
32 bạn chia được 8 nhóm (32 : 4 = 8).

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1. Chia đều 35 kg gạo thành 7 bao. Hỏi có 50 kg gạo thì chia đều được bao nhiêu bao như thế?

Trả lời:

Bài giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao là:
35 : 7 = 5 (kg)
Số bao để đựng 50 kg gạo là:
50 : 5 = 10 (bao)
Đáp số: 10 bao.

2. Có 15 bạn đứng thành 3 hàng đều nhau. Hỏi có 35 bạn thì đứng thành mấy hàng như thế?

Trả lời:

Bài giải
Số bạn đứng mỗi hàng là:
15 : 3 = 5 (bạn)
Số hàng để 35 bạn đứng là:
35 : 5 = 7 (hàng)
Đáp số: 7 hàng.

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Tóm tắt
72 cái bàn: 9 xe
56 cái bàn: … xe?

Các xe chở số cái bàn như nhau.

Trả lời:

Bài giải

Số bàn mỗi xe chở là:
72 : 9 = 8 (bàn)
Số xe để chở 56 cái bàn là:
56 : 8 = 7 (xe)
Đáp số: 7 xe

Xem bài giải trước: Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Xem bài giải tiếp theoBài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x