Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 19 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

PHẦN 1. THỰC HÀNH

1. Số?

a) 6 hộp: 24 cái bút
1 hộp: .?. cái bút
3 hộp: .?. cái bút.

b) 5 hộp: 30 cái thước
1hộp: .?. cái thước
7 hộp: .?. cái thước.

Biết: Số bút trong các hộp bằng nhau.
Số thước trong các hộp bằng nhau.

Trả lời:

Em điền như sau:

a) 6 hộp: 24 cái bút
1 hộp: 4 cái bút (24 : 6 = 4)
3 hộp: 12 cái bút. (3 x 4 = 12)

b) 5 hộp: 30 cái thước
1hộp: 6 cái thước (30 : 5 = 6)
7 hộp: 42 cái thước. (7 x 6= 42)

2. Nói theo mẫu.

Mẫu: Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh?

Bumbii Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị trang 19 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Nói theo mẫu. Cô Thu xếp đều 36 cái bánh vào 9 hộp

a) Bà Tám nhốt đều 24 con thỏ vào 8 chuồng. Hỏi 6 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ?

b) Muốn có 6 can đầy như nhau cần 90 l nước. Để có 9 can đầy như thế cần bao nhiêu lít nước?

Trả lời:

Em nói như sau:

a) Tìm số thỏ trong 1 chuồng.
Sau đó, tìm số thỏ trong 6 chuồng.
1 chuồng có 3 con thỏ. (24 : 8 = 3)
6 chuồng có 18 con thỏ. (3 x 6 = 18)

b) Tìm số lít nước trong 1 can nước.
Sau đó, tìm số lít nước trong 9 can nước.
1 can nước có 15 lít nước. (90 : 6 = 15)
9 can nước có 135 lít nước. (9 x 15 = 135)

PHẦN 2. LUYỆN TẬP

1. Có 35 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời:

Bài giải
Số ki-lô-gam gạo đựng trong mỗi bao gạo là:
35 : 7 = 5 (kg)
Số ki-lô-gam gạo đựng trong 4 bao gạo là:
5 x 4 = 20 (kg)
Đáp số: 20 ki-lô-gam gạo.

2. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2 400 viên gạch cùng loại. Để lát nền 6 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch loại đó?

Trả lời:

Bài giải
Số viên gạch cần để lát nền mỗi căn phòng là:
2 400 : 4 = 600 (viên)
Số viên gạch cần để lát nền 6 căn phòng là:
600 x 6 = 3 600 (viên)
Đáp số: 3 600 viên gạch.

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Tóm tắt
2 vỉ trứng: 60 000 đồng
3 vỉ trứng: … đồng?
Biết giá tiền mỗi vỉ trứng như nhau.

Trả lời:

Bài giải
Số tiền mỗi vỉ trứng là:
60 000 : 2 = 30 000 (đồng)
Số tiền 3 vỉ trứng là:
30 000 x 3 = 90 000 (đồng)
Đáp số: 90 000 đồng

Xem bài giải trước: Bài 5: Em làm được những gì?
Xem bài giải tiếp theoBài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x