Bài 5: Em làm được những gì?

Bài 5: Em làm được những gì? trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1. Câu nào đúng, câu nào sai?
a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 +2.
b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị.
c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó.
d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó.
e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

Trả lời:

a) 60 752 = 60 000 + 700 + 50 +2. Đúng.
b) Số liền sau của một số là số lớn hơn số đó 1 đơn vị. Đúng.
c) Một số khi cộng với 0 thì bằng chính số đó. Đúng.
d) Một số khi nhân với 0 thì bằng chính số đó. Sai vì một số khi nhân với 0 thì bằng 0.
e) Chỉ có các số 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn. Sai vì chỉ có các số có tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 là số chẵn.

2. Đã tô màu 1/2 số con vật của những hình nào?

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 2. Đã tô màu 1/2 số con vật của những hình nào?

Trả lời:

Đã tô màu 1/2 số con vật của những hình A và hình B vì quan sát hình em thấy có 4 hàng giống nhau, đã tô màu 2 hàng tức là đã tô màu 1/2. Ở hình C có 5 hàng, đã tô màu 3 hàng, tức hơn 1/2.

3. Đặc tính rồi tính.
a) 69 781 + 8 154.
b) 5 083 – 78
c) 4 207 x 8
d) 8 225 : 6

Trả lời:

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. 3. Đặc tính rồi tính.

Vui học

Số?
Ba bạn Thu, Thảo, Thành xếp được tất cả 405 ngôi sao. Sau đó, Thu cho Thành 15 ngôi sao, Thảo cho Thành 10 ngôi sao thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.
a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành, mỗi bạn có .?. ngôi sao.
b) Lúc đầu:
Thu xếp được .?. ngôi sao.
Thảo xếp được .?. ngôi sơo.
Thành xếp được .?. ngôi sao.

Trả lời:

a) Sau khi Thu và Thảo cho Thành thì số ngôi sao của ba bạn bằng nhau.
Số ngôi sao của mỗi bạn lúc đó là 405 : 3 = 135. Em trả lời:
Sau khi Thu và Thảo cho Thành, mỗi bạn có 135 ngôi sao.

b) Số ngôi sao của từng bạn lúc đầu là:
Thu xếp được 135 + 15 = 150 ngôi sao.
Thảo xếp được 135 + 10 = 145 ngôi sơo.
Thành xếp được 135 – 15 – 10 = 110 ngôi sao.

4. Các bạn Hà, Huế và Minh cùng đi mua đồ dùng học tập. Hà mang theo 24 000 đồng, Huế mang theo 48 000 đồng, số tiền của Minh bằng một nửa tổng số tiền của Hà và Huế. Hỏi Minh mang theo bao nhiêu tiền?

Trả lời:

Bài giải
Số tiền Minh mang theo là:
(24 000 + 48 000) : 2 = 36 000 (đồng)
Đáp số: 36 000 đồng.

5. a) Trong các số từ 1 đến 90, những số nào chia hết cho 9?
b) Có một số tờ giấy màu và một số quyển vở. Mỗi số đều là các số có hai chữ số mà ta chưa biết chữ số hàng đơn vị: 3?; 4?.
Hãy thay mỗi dấu ? bằng một chữ số thích hợp để số dụng cụ học tập này có thể chia đều được cho 9 nhóm bạn trong lớp.

Trả lời:

a) Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Ví dụ số 18 có tổng các chữ số là 1 + 8 = 9. 9 chia hết cho 9 nên 18 chia hết cho 9.
Vậy từ 1 đến 90, những số chia hết cho 9 là: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

b) Em cần tìm số ở dấu “?” để số đó chia hết cho 9.
Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 ở trên, em có:
3 + ? = 9, vậy số cần tìm là 6, em được số 36
4 + ? = 9, vậy số cần tìm là 5, em được số 45.

Thử thách
Có ba bạn dự định góp tiền mua chung một hộp đồ chơi. Các bạn phải chọn hộp nào để mỗi bạn sẽ góp một số tiền như nhau và nhận được số lượng đồ chơi như nhau?

Bumbii Bài 5: Em làm được những gì? trang 17 SGK toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.  hộp đồ chơi.

Trả lời:

Để ba bạn nhận được số lượng đồ chơi như nhau thì ba bạn phải chọn hộp 18 cái hoặc 12 cái, vì 18 và 12 chia hết cho 3.
Em xem giá tiền của hai hộp đồ chơi này:
48 000 đồng chia hết cho 3.
34 000 đồng không chia hết cho 3.

Vậy ba bạn chọn hộp đồ chơi có 18 cái móc khóa hình chú chó với giá 48 000 đồng.

Xem bài giải trước: Bài 4: Số chẵn, số lẻ
Xem bài giải tiếp theoBài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Xem các bài giải khácGiải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x