Bài 65 Biểu đồ tranh

Bài 65 Biểu đồ tranh trang 93 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Cho biểu đồ:

SỐ HÌNH BẠN NAM VẼ ĐƯỢC

Số?

a)  Mỗi loại có bao nhiêu hình?

b) Số hình Nam vẽ được tất cả là … hình.

Trả lời: 

Em quan sát hình và đếm, em điền được như sau:

a) Vậy em điền được:

b) Để tính số hình Nam vẽ được tất cả, em thực hiện phép cộng: 7 + 6 + 5 + 4 = 22 (hình)

Số hình Nam vẽ được tất cả là 22 hình. 

2: Cho biểu đồ: 

SỐ HÌNH BẠN MAI CẮT ĐƯỢC

a) Số?

Số hình của ba loại có tất cả là ……hình.

Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là …… hình.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các hình Mai cắt được, hình nào có số lượng ít nhất?

A. Hình tròn

B. Hình vuông

C. Hình tam giác

Trả lời:

a) Em quan sát biểu đồ và đếm được:

Bạn Mai cắt được 8 hình tròn, 5 hình tam giác, 7 hình vuông. 

Số hình của ba loại có tất cả là 8 + 5 + 7 = 20 hình.

Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là 8 – 5 = 3 hình.

b) Em thấy: 5 < 7 < 8 nên số hình tam giác cắt được ít nhất, em khoanh vào C.

Tiết 2

1: Cho biểu đồ: 

SỐ ĐỒ CHƠI CỦA VIỆT

a) Số?

Việt có bao nhiêu đồ chơi mỗi loại?

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Đồ chơi nào có ít nhất?

Trả lời:

a) Em thực hiện đếm số đồ chơi, em điền được:

b) Em thấy: 6 < 8 nên đồ chơi có ít nhất là máy bay. Em khoanh vào B

2: Mỗi con thỏ, rùa, sóc biểu thị bằng một chấm tròn. Trong khu rừng có 8 con thỏ, 6 con sóc, 5 con rùa.

Em hãy vẽ thêm số chấm tròn vào biểu đồ sao cho đủ số các con thỏ, sóc, rùa có trong khu rừng.

SỐ THỎ, RÙA, SÓC TRONG KHU RỪNG

Trả lời:

Trong biểu đồ có:  

6 con thỏ (6 chấm tròn), em vẽ thêm 2 chấm tròn nữa để có 8 con thỏ

5 con rùa (5 chấm tròn) nên số rùa đã đủ, em không cần vẽ thêm

5 con sóc (5 chấm tròn), em vẽ thêm 1 chấm tròn nữa để có 6 con sóc

3: Cho biểu đồ:

SỐ CÀ CHUA THU HOẠCH ĐƯỢC Ở BA KHU VƯỜN

Số?

a) Số quả cà chua thu hoạc được ở mỗi vườn là:

Vườn A: ….       quả

Vườn B: …       quả

Vườn C: …       quả

b) Số quả cà chua ở vườn B nhiều hơn vườn A là ….. quả

c) Số quả cà chua ở cả ba khu vườn là …. quả

Trả lời:

a) Quan sát biểu đồ, số quả cà chua thu hoạch được ở mỗi vườn là:

Vườn A: 44 quả (4 túi mỗi túi 10 quả và 4 quả)

Vườn B: 50 quả (5 túi mỗi túi 10 quả)

Vườn C: 53 quả (5 túi mỗi túi 10 quả và 3 quả)

b) Số quả cà chua ở vườn B nhiều hơn vườn A là 50 – 44 = 6 quả

c) Số quả cà chua ở cả ba khu vườn là 44 + 50 + 53 = 147 quả

Bài 65 Biểu đồ tranh

Xem bài giải trước: Bài 64. Thu thập, phân loại, kiểm điếm số liệu
Xem bài giải tiếp theo: Bài 66. Chắc chắn, có thể, không thể
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x