Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000

Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Bumbii Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Bumbii Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 6 000 + 5 000 = ?

Nhẩm: 6 nghìn + 5 nghìn = 11 nghìn

6 000 + 5000 = 11 000

7 000 + 6 000 = ……..

8 000 + 9 000 = ……..

9 000 + 4 000 = ……..

5 000 + 8 000 = ……..

6 000 + 6 000 = ……..

7 000 + 9 000 = ……..

Lời giải

Em nhẩm bằng cách cộng nghìn như sau:

7 000 + 6 000
Nhẩm: 7 nghìn + 6 nghìn = 13 nghìn
7 000 + 6 000 = 13 000

8 000 + 9 000
Nhẩm: 8 nghìn + 9 nghìn = 17 nghìn
8 000 + 9 000 = 17 000

9 000 + 4 000
Nhẩm: 9 nghìn + 4 nghìn = 13 nghìn
9 000 + 4 000 = 13 000

5 000 + 8 000
Nhẩm: 5 nghìn + 8 nghìn = 13 nghìn
5 000 + 8 000 = 13 000

6 000 + 6 000
Nhẩm: 6 nghìn + 6 nghìn = 12 nghìn
6 000 + 6 000 = 12 000

7 000 + 9 000
Nhẩm: 7 nghìn + 9 nghìn = 16 nghìn
7 000 + 9 000 = 16 000

4: Một cửa hàng, buổi sáng bán 6 680 l xăng, buổi chiều bán 7 256 l xăng và buổi tối bán 4 529 l xăng. Hỏi cả ngày, cửa hàng đó đã bản tất cả bao nhiêu lít xăng?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Buổi sáng và buổi chiều cửa hàng bán được số lít xăng là:

6 680 + 7 256 = 13 936 (l)

Cả ngày cửa hàng bán được số lít xăng là:

13 936 + 4 529 = 18 465 (l)

Đáp số: 18 465 lít.

Tiết 2

1: Tính nhẩm (theo mẫu).

a)

Mẫu: 20 000 + 30 000 = ?

Nhẩm: 2 chục nghìn + 3 chục nghìn = 5 chục nghìn

20 000 + 30 000 = 50 000

50 000 + 40 000 = ……..

20 000 + 60 000 = ……..

30 000 + 70 000 = ……..

80 000 + 20 000 = ……..

b)

Mẫu 35 000+3 000=?

Nhẩm: 35 nghìn + 3 nghìn = 38 nghìn

35 000 + 3 000 = 38 000

23 000 + 5 000 = ……..

57 000 + 3 000 = ……..

82 000 + 6 000 = ……..

39 000 + 4 000 = ……..

Lời giải:

a)

50 000 + 40 000
Nhẩm: 5 chục nghìn + 4 chục nghìn = 9 chục nghìn
50 000 + 40 000 = 90 000

20 000 + 60 000
Nhẩm: 2 chục nghìn + 6 chục nghìn = 8 chục nghìn
20 000 + 60 000 = 80 000

30 000 + 70 000
Nhẩm: 3 chục nghìn + 7 chục nghìn = một trăm nghìn
30 000 + 70 000 = 100 000

80 000 + 20 000
Nhẩm: 8 chục nghìn + 2 chục nghìn = một trăm nghìn
80 000 + 20 000 = 100 000

b)

23 000 + 5 000
Nhẩm: 23 nghìn + 5 nghìn = 28 nghìn
23 000 + 5 000 = 28 000

57 000 + 3 000
Nhẩm: 57 nghìn + 3 nghìn = 60 nghìn
57 000 + 3 000 = 60 000

82 000 + 6 000
Nhẩm: 82 nghìn + 6 nghìn = 88 nghìn
82 000 + 6 000 = 88 000

39 000 + 4 000
Nhẩm: 39 nghìn + 4 nghìn = 43 nghìn
39 000 + 4 000 = 43 000

2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Bumbii Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000 trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

3: Tính giá trị của biểu thức.

a) 14 000 + 52 000 + 18 000 =………………………………..
a) 14 000 + 52 000 + 18 000 =………………………………..

b) 36 000 + 25 700 + 4 000 = …………………………………
b) 36 000 + 25 700 + 4 000 = …………………………………

Lời giải:

a) 14 000 + 52 000 + 18 000 = 66 000 + 18 000
a) 14 000 + 52 000 + 18 000 = 84 000

b) 36 000 + 25 700 + 4 000 = 40 000 + 25 700
b) 36 000 + 25 700 + 4 000 = 65 700

4: Trang trại nhà bác Năm nuôi 9 500 con gà, số con vịt nhiều hơn số con gà 3 500 con. Hỏi trang trại nhà bác Năm nuôi tất cả bao nhiêu con gà và con vịt?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số con vịt trang trại nhà bác Năm nuôi tất cả là:

9 500 + 3 500 = 13 000 (con)

Số con gà và con vịt trang trại nhà bác Năm nuôi tất cả là:

9 500 + 13 000 = 22 500 (con)

Đáp số: 22 500 con.

5: Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Bumbii trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Lời giải:

a) 8 + 7 = 15, viết 5, nhớ 1, vậy hàng đơn vị của tổng là 5.

Hàng chục của tổng bằng 8, ta lấy 8 – 1 – 6 = 1, vậy hàng chục của số hạng thứ 2 là 1.

5 + 2 = 7, vậy hàng trăm của tổng là 7.

Hàng nghìn của tổng là 4, ta vay 1 của hàng chục nghì, ta được 14 – 8 = 6. Vậy hàng nghìn của số hạng thứ nhất là 6.

3 + 0 = 3, ta trả 1 đã vay cho hàng chục nghìn của tổng ta được 3 + 1 = 4, vậy hàng chục nghìn của tổng là 4.

b) Hàng đơn vị của tổng là 9, ta lấy 9 – 4 = 5, vậy hàng đơn vị của số hạng thứ 2 là 5.

2 + 9 = 11, viết 1, nhớ 1, vậy hàng chục của tổng là 1.

Hàng trăm của tổng là 7, ta có 7 – 3 = 4, trừ tiếp 1 đã nhớ ở hàng chục ta đươc 4 – 1 = 3 vậy hàng trăm của số hạng thứ nhất là 3.

Hàng nghìn của tổng là 2, ta vay 1 của hàng chục nghìn, ta có 12 – 6 = 6, vậy hàng nghìn của số hạng thứ nhất là 6.

5 + 2 = 7, thêm 1 đã vay từ hàng nghìn ta đươc 7 + 1 = 8, vậy hàng chục nghìn của tổng là 8.

Ta điền được như sau:

Bumbii trang 67 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Bài 63 Phép cộng trong phạm

Xem bài giải trước: Bài 62 Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 64 Phép trừ trong phạm vi 100 000
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x