Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000

Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000 trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Bumbii Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000 trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000 trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000 trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Bumbii Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000 trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Nhà bác Vân có hai vườn trồng cà phê. Vườn thứ nhất thu hoạch được 5 500 kg cà phê. Vườn thứ hai thu hoạch được nhiều hơn vườn thứ nhất 1 500 kg cà phê. Hỏi vườn thứ hai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Bumbii Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000 trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số ki-lô-gam cà phê vườn thứ hai thu hoạch được là:

5 500 + 1 500 = 7 000 (kg)

Đáp số: 7 000 kg

4: Tính rồi tô màu mảnh giấy ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Bumbii trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Lời giải:

Em tính được kết quả và tô màu như sau:

Bumbii trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Tiết 2

1: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 2 000 + 3 000 =?

Nhẩm: 2 nghìn + 3 nghìn = 5 nghìn

2 000 + 3 000 = 5 000

a) 1 000 + 6 000 = ……………

b) 2 000 + 5 000 = ……………

c) 4 000 + 3 000 = ……………

d) 3 000 + 7 000 = ……………

Lời giải:

Em nhẩm bằng cách cộng nghìn như bên dưới.

a) 1 000 + 6 000 = …………..

1 nghìn + 6 nghìn = 7 nghìn

1 000 + 6 000 = 7 000

b) 2 000 + 5 000 = …………..

2 nghìn + 5 nghìn = 7 nghìn

2 000 + 5 000 = 7 000

c) 4 000 + 3 000 = ……………

4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

4 000 + 3 000 = 7 000

d) 3 000 + 7 000 = …………….

3 nghìn + 7 nghìn = 10 nghìn

3 000 + 7 000 = 10 000

2: Tính nhẩm (theo mẫu)

Mẫu: 3 200 + 400 = ?

Nhẩm: 2 trăm + 4 trăm = 6 trăm

3 nghìn 2 trăm + 4 trăm = 3 nghìn 6 trăm

3 200 + 400 = 3 600

a) 2 500 + 300 = …………….

b) 5 300 + 500 = …………….

c) 3 600 + 100 = …………….

d) 7 200 + 700 = …………….

Lời giải:

a) 2 500 + 300 = …………….

5 trăm + 3 trăm = 8 trăm

2 nghìn 5 trăm + 3 trăm = 2 nghìn 8 trăm

2 500 + 300 = 2 800

b) 5 300 + 500 = …………….

3 trăm + 5 trăm = 8 trăm

5 nghìn 3 trăm + 3 trăm = 5 nghìn 8 trăm

5 300 + 500 = 5 800

c) 3 600 + 100 = …………….

6 trăm + 1 trăm = 7 trăm

3 nghìn 6 trăm + 1 trăm = 3 nghìn 7 trăm

3 600 + 100 = 3 700

d) 7 200 + 700 = …………….

2 trăm + 7 trăm = 9 trăm

7 nghìn 2 trăm + 7 trăm = 7 nghìn 9 trăm

7 200 + 700 = 7 900

3: Viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp.

Chim chích choè làm tổ trên cây ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

Vậy chim chích choè làm tổ trên cây ……………..

Bumbii trang 37 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Lời giải:

3 000 + 5 000 = 8 000

2 800 + 4 000 = 6 800

7 200 + 600 = 7 800

So sánh các kết quả trên, ta được: 6 800 < 7 800 < 8 000.

Do đó số lớn nhất là 8 000.

Vậy chim chích choè làm tổ trên cây đa.

4: Để phản công quân xâm lược, tướng quân chia quân lính làm hai cánh quân. Cánh quân thứ nhất có 3 700 quân lính, cánh quân thứ hai có nhiều hơn cánh quân thứ nhất 800 quân lính. Hỏi tướng quân đã huy động tất cả bao nhiêu quân lính cho đợt phản công?

Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Cánh quân thứ hai có số quân lính là:

3 700 + 800 = 4 500 (quân lính)

Tướng quân đã huy động tất cả số quân lính cho đợt phản công là:

4 500 + 3 700 = 8 200 (quân lính)

Đáp số: 8 200 quân lính.
Bài 54 Phép cộng trong phạm

Xem bài giải trước: Bài 53 Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 55 Phép trừ trong phạm vi 10 000
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x