Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông

Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Cho hai hình tứ giác ABCD và ABEG (như hình vẽ). Tô màu vào hình tứ giác có diện tích bé hơn.

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Hình tứ giác AGEB nằm trong hình tứ giác ADCB nên hình tứ giác AGEB nhỏ hơn hình tứ giác ADCB.

Ta tô màu được như sau:

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2:

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình A gồm ………. ô vuông.

Hình B gồm ………. ô vuông.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng.

A. Diện tích hình A lớn hơn.

B. Diện tích hình B lớn hơn.

C. Diện tích hình A bằng diện tích hình B.

Lời giải:

a, Em quan sát hình và đếm các hình vuông nhỏ có trong mỗi hình và điền như sau:

Hình A gồm 31 ô vuông

Hình B gồm 23 ô vuông

b, Vì hình A gồm 31 ô vuông, hình B gồm 23 ô vuông, nên diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B.

Vậy ta khoanh vào đáp án A.

3: Đ, S?

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

A. Diện tích hình M lớn hơn diện tích hình N.

B. Diện tích hình M bằng diện tích hình N.

C. Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N.

Lời giải:

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Quan sát hình em thấy một nữa hình chữ nhật được, bằng với một nữa hình tam giác (2 phần tô màu bằng nhau, 2 phần không tô màu bằng nhau). Như vậy tức là diện tính hình M bằng diện tích hình N.

Em điền Đ, S như sau:

A. Diện tích hình M lớn hơn diện tích hình N.

B. Diện tích hình M bằng diện tích hình N. 

C. Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N. 

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Hình chú vịt gồm bao nhiêu ô vuông?

A. 10 ô vuông

B. 12 ô vuông

C. 11 ô vuông

Lời giải:

Em đếm số ô vuông nhỏ bên trong hình vẽ chú vịt gồm 11 ô vuông.

Em khoanh vào đáp án C.

Tiết 2

1: Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

ĐọcViết
Ba mươi lăm xăng-ti-mét vuông35 cm2
Ba nghìn không trăm linh tư xăng-ti-mét vuông
8 407 cm2
9 056 cm2

Lời giải:

Em điền như sau:

ĐọcViết
Ba mươi lăm xăng-ti-mét vuông35 cm2
Ba nghìn không trăm linh tư xăng-ti-mét vuông3 004 cm2
Tám nghìn bốn trăm linh bảy xăng-ti-mét vuông8 407 cm2
Chín nghìn không trăm năm mươi sáu xăng-ti-mét vuông9 056 cm2

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

a) Hình A gồm ……….. ô vuông 1 cm2. Diện tích hình A bằng ……….. cm.

b) Hình B gồm ……….. ô vuông 1 cm2. Diện tích hình B bằng ……….. cm.

Lời giải:

Em quan sát hình và đếm các ô vuông nhỏ, em điền được như sau:

a) Hình A gồm 31 ô vuông 1 cm2. Diện tích hình A bằng 31 cm.

b) Hình B gồm 23 ô vuông 1 cm2. Diện tích hình B bằng 23 cm.

3: Tính (theo mẫu).

Mẫu: 23 cm2 + 17 cm2 = 40 cm2

40 cm2 : 8 = 5 cm2

a) 537 cm2 + 638 cm2 = ………………………. cm2

2 385 cm2 – 917 cm2 = …………………….. cm2

b) 219 cm2 × 4 = ……………………. cm2

525 cm2 : 5 = …………………….. cm2

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số và điền được như sau:

a) 537 cm2 + 638 cm2 = 1 175 cm2

2 385 cm2 – 917 cm2 = 1 468 cm2

b) 219 cm2 × 4 = 876 cm2

525 cm2 : 5 = 105 cm2

4: Tờ giấy màu đỏ có diện tích là 950 cm2. Tờ giấy màu vàng có diện tích là 670 cm2. Hỏi diện tích tờ giấy màu vàng bé hơn diện tích tờ giấy màu đỏ là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Diện tích tờ giấy màu vàng bé hơn diện tích giấy màu đỏ là:

950 – 670 = 280 (cm2)

Đáp số: 280 cm2.

5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hai bạn kiến đen đang sơn lại một mặt bên của rô-bốt rùa (như hình vẽ). Các bạn sơn các ô xen kẽ hai màu xanh và trắng, mỗi ô có diện tích 1 cm2.

Bumbii Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng - ti - mét vuông trang 23 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Vậy một mặt bên của rô-bốt rùa sẽ có ……….. cm2 được sơn màu xanh và …………. cm2 được sơn màu trắng.

Lời giải:

Em đếm được một mặt bên của rô-bốt rùa có 20 ô vuông nhỏ. Do hai bạn sơn các ô xen kẽ hai màu xanh và trắng nên có 10 ô màu xanh và 10 ô màu trắng.

Vậy một mặt bên của rô-bốt rùa sẽ có 10 cm2 được sơn màu xanh và 10 cm2 được sơn màu trắng.

Bài 51 Diện tích của một

Xem bài giải trước: Bài 50 Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
Xem bài giải tiếp theo: Bài 52 Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x