Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ SGK

Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang 67 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu. Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

KHỞI ĐỘNG

Em hãy nêu một ví dụ cụ thể về khai thác thông tin trong một CSDL mà em biết.

Đáp án:

Lí do các tổ chức đều có các hệ CSDL phục vụ cho hoạt động của mình là vì cần lưu dữ dữ liệu và có nhu cầu lớn về khai thác những dữ liệu được lưu trữ. Các thao tác khi khai thác dữ liệu như: sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

1. Khái niệm truy vấn CSDL

Truy vấn CSDL (Query) là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người dùng đối với CSDL. Đó có thể là yêu cầu thao trên dữ liệu: thêm, sửa, xoá bản ghi,…Đó cũng có thể là yêu cầu khai thác CSDL.

2. Khai thác CSDL bằng câu truy vấn SQL đơn giản

HOẠT ĐỘNG

Em hãy quan sát mẫu câu truy vấn ở Hình 1a dùng để tìm dữ liệu trong CSDL và một ví dụ truy vấn ở Hình 1b. Muốn tìm Họ và tên, Ngày sinh, điểm môn Toán và điểm môn Ngữ văn của những học sinh có điểm môn Toán trên 7.0 thì em cũng sẽ dùng câu truy vấn SQL như thế nào?

Cấu trúc cơ bản của một câu truy vấn viết bằng ngôn ngữ SQL như ở Hình 1a:

Câu truy vấn SQL thông dụng

SELECT [HỌ và TÊN], [Ngày sinh], [TOÁN], [NGỮ VĂN]

FROM [HỌC SINH 11]

WHERE [TOÁN] > 7.0

3. Ngôn ngữ truy vấn QBE

Có những hệ quản trị CSDL cho phép truy vấn bằng cách điền vào chỗ trống trong một bảng, như thể hiện một ví dụ về kết quả cần nhận được (nên ngôn ngữ truy vấn này là Query By Example – QBE). Access là một hệ quản trị CSDL cho truy vấn bằng cả SQL và QBE.

Ví dụ 2. Tương tự với câu truy vấn SQL ở Hình 1b, ta có thể điền vào bảng thiết kế QBE của Access như ở Hình 4 dưới đây:

Một truy vấn trên bảng QBE

LUYỆN TẬP

Câu 1. Hãy viết câu truy vấn SQL để tìm điểm môn Ngữ văn của những học sinh là Đoàn viên trong bảng HỌC SINH (Hình 2). Kết quả của truy vấn là gì?

Đáp án:

Câu truy vấn là:

SELECT [Mã định danh], [Họ và tên], [Ngữ văn]

FROM [HỌC SINH 11]

WHERE [Đoàn viên]

Kết quả như sau:

Câu 2. Hình dưới đây là một câu truy vấn SQL được viết để tìm dữ liệu trong CSDL Thư viện (Hình 2 Bài 3). Theo em, người viết truy vấn đó muốn tìm biết gì?

Đáp án:

Để tìm thông tin của tất cả các cuốn sách có tác giả là “Nguyễn Nhật Ánh”. Thông tin muốn có về mỗi cuốn sách gồm: Mã sách, Tên sách, Số trang.

VẬN DỤNG

Hãy nêu một yêu cầu tìm thông tin trong bảng HỌC SINH 11 (hình 2) và viết câu truy vấn SQL để có được thông tin cần tìm.

Đáp án:

Tìm thông tin của các HS nữ là Đoàn viên, thông tin cần biết gồm: Mã định danh, Họ và tên, Địa chỉ.

SELECT [Mã định danh], [Họ và tên], [Địa chỉ]

FROM [HỌC SINH 11]

WHERE [Đoàn viên] AND [Giới tính] = “Nữ”

Kết quả:

– Tìm địa chỉ của HS có họ và tên là “Đặng Phương”

SELCT [Họ và tên], [Địa chỉ]

FROM [HỌC SINH 11]

WHERE [Họ và tên] = “Đặng Phương”

Kết quả:

CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

Trong các câu sau, những câu nào đúng?

a) Truy vấn CSDL là một biểu mẫu.

b) Có thể dùng các câu truy vấn để tìm kiếm dữ liệu trong CSDL…

c) SQL là ngôn ngữ truy vấn thường được dùng trong các hệ CSDL quan hệ.

d) Trong câu truy vấn SQL, sau từ khoá FROM là tên của bảng dữ liệu nguồn cho các trích xuất dữ liệu.

Đáp án: Phương án b, c, d.

Xem các bài giải khác tại Giải sách giáo khoa tin học lớp 11 Tin học ứng dụng – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x