Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức SGK

Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức SGK 8 trang 20 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức.

KHỞI ĐỘNG

Hình 1 là bảng tính tiền công theo ca làm của một tổ sản xuất được lập bằng Excel. Em hãy trao đổi với bạn để lập công thức tính:

Tổng số ca của người đầu tiên sao cho khi sao chép đến tất cả các ô tính trong khối ô tính E5:E9 ta vẫn được kết quả đúng.

Tổng số ca = Số ca ngày + Số ca đêm.

Tiền công của người đầu tiên sao cho khi sao chép đến tất cả các ô tính trong khối ô tính F5:F9 ta vẫn được kết quả đúng.

Tiền công = Tổng số ca x Số tiền/1 ca (tại ô tính F2).

Hình 1. Bảng tính tiền công theo ca

Hình 1. Bảng tính tiền công theo ca

Đáp án:

Công thức tính:

Tổng số ca: E4 = C4+D4

Sao chép công thức này đến khối ô tính E5:E9 để tính Tổng số ca cho những người còn lại.

Tiền công: F4 = E4*F2

Khi thực hiện sao chép công thức thì tại ô tính F5 công thức sẽ là =E5*F3 và ta nhận được kết quả sai.

Để tính đúng, giá trị tại ô tính F2 phải không thay đổi.

1. Địa chỉ tương đối

Câu hỏi

Em hãy lập công thức tính Tổng cộng số ca ngày tại ô tính C10 và cho biết khi sao chép công thức này đến ô tính D10 thì:

a) Địa chỉ cột của các ô tính trong công thức thay đổi như thế nào? Tại sao?

b) Địa chỉ hàng của các ô tính trong công thức có thay đổi hay không? Tại sao?

Đáp án:

Công thức tính Tổng cộng ở ô tính C10 = SUM(C4:C9)

Sao chép công thức ô tính C10 đến ô tính D10 thì ô tính chứa công thức có địa chỉ cột thay đổi, địa chỉ hàng không thay đổi. Công thức ở ô tính D10 = SUM(D4:D9)

Sự thay đổi của địa chỉ cộtsự không thay đổi địa chỉ hàng của các ô tính trong công thức khi sao chép giúp công thức đúng tại ô tính D10.

2. Địa chỉ hỗn hợp, địa chỉ tuyệt đối

Câu hỏi

Câu 1. Em hãy lập công thức tính Tổng tiền công tại ô tính C11 để khi sao chép công thức này đến các ô tính D11, E11 vẫn cho kết quả đúng.

Đáp án:

Công thức Tổng tiền công tại ô tính C11 = C10*$F$2

Để khi sao chép công thức này đến các ô tính D11, E11 vẫn cho kết quả đúng thì địa chỉ ô tính F2 cần được cố định không thay đổi.

D11 = D10*$F$2

E11 = E10*$F$2

Câu 2. Hình 5 là bảng tính được lập để tính tiền lãi gửi ngân hàng.

Cách tính tiền lãi như sau:

Tiền lãi = Tiền gốc x Lãi suất x Số tháng.

Nhập công thức nào sau đây vào ô tính B5 để khi sao chép đến tất cả các ô tính trong các khối ô tính B6:B10, C5:D10 vẫn cho kết quả đúng? Tại sao?

A. =A3*B$4*$A5.

B. =A3*$B4*A$5.

C. = $A3*B$4*A5.

D. =$A$3*B$4*$A5.

Đáp án:

Phương án D. =$A$3*B$4*$A5.

Sao chép công thức tính tiền lãi ở ô tính B5 khi sao chép đến khối ô tính B6:B10, C5:C10 thì ô tính chứa công thức sẽ thay đổi cả địa chỉ cột, địa chỉ hàng.

Do vậy:

+ Địa chỉ ô tính chứa tiền gốc A3 là địa chỉ tuyệt đối $A$3: Do số tiền gốc trong công thức phải luôn lấy từ ô tính A3 nên địa chỉ cột, địa chỉ hàng của ô tính A3 trong công thức phải không thay đổi.

+ Địa chỉ ô tính chứa lãi suất là địa chỉ hỗn hợp B$4: Do công thức tính tiền lãi suất theo từng ngân hàng ở các cột B, C, D (địa chỉ cột thay đổi) và lãi suất luôn ở hàng 4 (địa chỉ hàng không thay đổi).

+ Địa chỉ ô tính chứa số tháng là địa chỉ hỗ nhợp $A5: Do công thức tính tiền lãi luôn phải lấy số tháng gửi ở cột A (địa chỉ cột không thay đổi) và ở các hàng từ 5 đến 10 (địa chỉ hàng thay đổi).

LUYỆN TẬP

Câu 1

Phần mềm bảng tính Excel có các loại địa chỉ ô tính nào?

Đáp án:

Có 3 loại địa chỉ ô tính là địa chỉ tương đối, địa chỉ hỗn hợp và địa chỉ tuyệt đối khi sao chép công thức.

Câu 2

Phát biểu nào dưới đây sai?

a) Địa chỉ tương đối là địa chỉ ô tính không có dấu $ được thêm vào trước tên cột và tên hàng.

b) Địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ ô tính có dấu $ được thêm vào trước tên cột và tên hàng.

c) Địa chỉ hỗn hợp là địa chỉ ô tính có dấu $ chỉ được thêm vào trước tên cột hoặc tên hàng.

d) Chỉ có hai loại địa chỉ ô tính là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối.

Đáp án:

Phát biểu d là sai. Vì có 3 loại địa chỉ tương đối, hỗn hợp, tuyệt đối.

Câu 3

Ghép nối địa chỉ ô tính ở cột bên trái với đặc điểm tương ứng ở cột bên phải khi sao chép công thức.

Địa chỉ ô tínhĐặc điểm
1) C$4a) Địa chỉ ô tính có thể thay đổi (cả tên cột và tên hàng đều có thể thay đổi)
2) $C$4b) Địa chỉ cột luôn được giữ nguyên, địa chỉ hàng có thể thay đổi
3) C4c) Địa chỉ cột có thể thay đổi, địa chỉ hàng luôn được giữ nguyên
4) $C4d) Địa chỉ ô tính không thay đổi (cả tên cột và tên hàng luôn được giữ nguyên)

Đáp án: 1 – C; 2 – D; 3 – A; 4 – B.

Câu 4

Với bảng tính ở Hình 6, em hãy cho biết kết quả sao chép công thức ở ô tính B2 đến ô tính C3 khi công thức tại ô tính B2 lần lượt là:

A. = B1+A2.

B. = $B$1+$A$2.

C. = B$1+$A2.

D. = $B1+A$2.

Đáp án:

Công thức3 ở ô tính B2Công thức ở ô tính C3Kết quả
= B1+A2= C2+B39
= $B$1+$A$2= $B$1+$A$23
= B$1+$A2= C$1+$A39
= $B1+A$2= $B2+B$26

Xem các bài giải khác tại Giải sách giáo khoa tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x