Bài 5. Phép chia đa thức

Chương 1 – Bài 5. Phép chia đa thức trang 16 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1.24. a) Tìm đơn thức \(M\) biết rằng \(2,7x^3y^4z^2 : M = 0,9x^2yz;\)

b) Biết \(\left(-\displaystyle\frac{2}{5}x^2yz\right).N=x^4y^3z^2.\) Hãy tìm đơn thức \(N.\)

Giải

a) Ta có \(2,7x^3y^4z^2 : M = 0,9x^2yz\)

\(⇒M = 2,7x^3y^4z^2 : 0,9x^2yz\)

\(= (2,7 : 0,9).(x^3 : x^2).(y^4 : y).(z^2 : z)\)

\(= 3xy^3z.\)

b) Ta có \(\left(-\displaystyle\frac{2}{5}x^2yz\right).N=x^4y^3z^2\)

\(⇒N=x^4y^3z^2:\left(-\displaystyle\frac{2}{5}x^2yz\right)\)

\(=1:\left(-\displaystyle\frac{2}{5}\right)(x^4:x^2)(y^3:y)(z^2:z)\)

\(=-\displaystyle\frac{5}{2}x^2y^2z.\)

\(\)

1.25. Thực hiện phép chia:

a) \((2,5x^3y^2-x^2y^3 + 1,5xy^4) : 5xy^2;\)

b) \((3x^5y^3 + 4x^4y^4-5x^3y5) : 2x^2y^2.\)

Giải

a) \((2,5x^3y^2-x^2y^3 + 1,5xy^4) : 5xy^2\)

\(= 2,5x^3y^2 : 5xy^2-x^2y^3 : 5xy^2 + 1,5xy^4 : 5xy^2\)

\(= 0,5x^2-0,2xy + 3y^2.\)

b) \((3x^5y^3 + 4x^4y^4-5x^3y5) : 2x^2y^2\)

\(= 3x^5y^3 : 2x^2y^2 + 4x^4y^4 : 2x^2y^2-5x^3y5 : 2x^2y^2\)

\(= 1,5x^3y + 2x^2y^2-2,5xy^3.\)

\(\)

1.26. Rút gọn biểu thức:

a) \((5x^3y^2-4x^2y^3) : 2x^2y^2-(3x^2y-6xy^2) : 3xy;\)

b) \(5x^2yz^3 : z^2-3x^2y^3z : xy-2xyz(x + y).\)

Giải

a) \((5x^3y^2-4x^2y^3) : 2x^2y^2-(3x^2y-6xy^2) : 3xy\)

\(= 5x^3y^2: 2x^2y^2-4x^2y^3: 2x^2y^2-3x^2y: 3xy + 6xy^2: 3xy\)

\(= 2,5x-2y-x + 2y\)

\(=(2,5x-x) + (-2y + 2y)\)

\(= 1,5x.\)

b) \(5x^2yz^3 : z^2-3x^2y^3z : xy-2xyz(x + y)\)

\(= 5x^2yz-3xy^2z-2x^2yz-2xy^2z\)

\(= (5x^2yz-2x^2yz) + (-3xy^2z-2xy^2z)\)

\(= 3x^2yz-5xy^2z.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 4. Phép nhân đa thức

Xem bài giải tiếp theo: Bài tập cuối chương 1

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x