Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ SBT

Thực hành tạo biểu đồ SBT 8 trang 20 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề E. Ứng dụng tin học. E1. Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử. Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ.

Câu E18

Em hãy tạo một bảng dữ liệu trong bảng tính và nhập dữ liệu thống kê sản lượng lúa mùa của một số vùng từ năm 2015 đến 2020 như trong Hình 1.

Hình 1. Sản lượng lúa mùa của các vùng (đơn vị: nghìn tấn)

Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1) Tạo biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi sản lượng của vùng đồng bằng sông Hồng trong 6 năm thống kê.

2) Tạo biểu đồ so sánh xu hướng thay đổi sản lượng của hai vùng đồng bằng sông Cửu Long với Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

3) Tính trung bình cộng sản lượng 6 năm của các vùng và tạo biểu đồ tỉ lệ sản lượng của từng vùng. Định dạng biểu đồ dạng 3D và có hiển thị tỉ lệ phần trăm tại phần hình tròn tương ứng.

Đáp án:

– Tạo bảng tính trong Excel và nhập số liệu tương ứng trong hình đã cho.

– Tạo biểu đồ đường thể hiện xu hướng thay đổi sản lượng của vùng đồng bằng sông Hồng trong 6 năm thống kê.

– Tạo biểu đồ đường so sánh xu hướng thay đổi sản lượng của hai vùng đồng bằng sông Cửu Long với Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

– Sử dụng hàm AVERAGE() để tính trung bình cộng sản lượng 6 năm. Tạo biểu đồ hình tròn để thể hiện tỉ lệ sản lượng của 4 vùng.

Câu E19

Em hãy tạo một bảng tính, nhập dữ liệu nhiệt độ trung bình các tháng củ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong một năm như Hình 2.

Em hãy thự hiện các yêu cầu sau:

1) Tạo biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giảm nhiệt độ của cả hai thành phố.

2) Tạo biểu đồ so sánh nhiệt độ trung bình của hai thành phố theo từng tháng. Định dạng biểu đồ dạng cột 3D và có hiển thị nhiệt độ tại mỗi cột.

3) Thêm một cột “Cả năm” và tính nhiệt độ trung bình cả năm của hai thàn phố. Tạo biểu đồ so sánh nhiệt độ trung bình cả năm của hai thành phố.

Hình 2. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị: oC)

Đáp án:

1) Tạo biểu đồ đường thể hiện xu hướng tăng giảm nhiệt độ của cả hai thành phố.

2) Tạo biểu đồ cột dạng 3D để so sánh nhiệt độ trung bình của hai thành phố theo từng tháng.

3) Thêm cột “Cả năm” và dùng hàm AVERAGE() để tính nhiệt độ trung bình 12 tháng cho hai thành phố. Tiếp đó, tạo biểu đồ cột để so sánh hai giá trị trung bình.

Câu E20

Cho bảng dữ liệu tỉ lệ phần trăm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế một số năm của Việt Nam (Hình 3). Em hãy thực hiện các yêu cầu sau đây:

1) Tạo một biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi của cả ba khu vực kinh tế, có hiển thị số liệu theo từng năm trên biểu đồ.

2) Tạo một biểu đồ dạng 3D thể hiện tỉ lệ của ba khu vực kinh tế trong năm 2005, có hiển thị số liệu bên cạnh hình biểu đồ.

3) Tạo một biểu đồ dạng 3D so sánh tỉ lệ của ba khu vực trong các năm, có hiển thị số liệu ngay trên mỗi cột.

Hình 3. Cơ cấu GDP (đơn vị: %)

Đáp án:

1) Tạo biểu đồ có ba đường thể hiện xu hướng của ba khu vực, vùng dữ liệu cần chọn là A2:F5.

2) Tạo biểu đồ hình tròn 3D lấy số liệu của năm 2005, vùng dữ liệu cần chọn là A2:A5 và F2:F5.

3) Tạo biểu đồ cột 3D, vùng dữ liệu cần chọn là A2:F5.

Câu E21

Em hãy tạo bảng dữ liệu về dân số Việt Nam như Hình 4. Thực hiện các yêu cầu tạo biểu đồ như sau:

1) Tạo biểu đồ thể hiện xu hướng của dân số nam và nữ trong giai đoạn từ 1990 đến 2014.

2) Tạo biểu đồ so sánh tổng dân số trong giai đoạn từ 1990 đến 2014.

3) Tạo biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số nam và nữ trong năm 2014.

Hình 4. Dân số Việt Nam (đơn vị: triệu người)

Đáp án:

1) Tạo biểu đồ đường, vùng dữ liệu được chọn là A3:F5.

2) Tạo biểu đồ cột, vùng dữ liệu được chọn là A3:F3 và A6:F6.

3) Tạo biểu đồ hình tròn, vùng dữ liệu được chọn là A3:A5 và F3:F5.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 8 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x