Bài 31: Gam

Bài 31: Gam trang 78 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Ba quả cam cân nặng … g.

Bumbii Bài 31: Gam trang 78 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

b) Hộp sữa cân nặng … g.

Bumbii Bài 31: Gam trang 78 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

c) Gói mì chính cân nặng … g.

Bumbii Bài 31: Gam trang 78 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

d) Gói bột canh cân nặng … g.

Bumbii Bài 31: Gam trang 78 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

Lời giải

Em thấy 2 đĩa cân ở mỗi cân đều cân bằng, để tính cân nặng của vật ở một bên đĩa cân em cộng cân nặng của các quả cân ở đĩa cân bên kia. Em điền được như sau:

a) 500 + 50 = 550

Ba quả cam cân nặng 550 g.

b) 500 + 100 = 600 (g)

Hộp sữa cân nặng 600 g.

c) 100 + 20 = 120 (g)

Gói mì chính cân nặng 120 g.

d) 200 + 100 = 300 (g)

Gói bột canh cân nặng 300 g.

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii  Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

a) Túi táo cân nặng … g.

b) Gói bột mì cân nặng … g.

c) Gói bột mì nhẹ hơn túi táo là: …. g.

Lời giải

Em nhìn kim chỉ trên mỗi cân và điền như sau:

a) Túi táo cân nặng 750 g.

b) Gói bột mì cân nặng 500 g.

c) Gói bột mì nhẹ hơn túi táo 250 g (vì 750 – 500 = 250).

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 250 g + 180 g = … g     b) 8 g × 9 = … g

430 g – 250 g = … g       72 g : 9 = … g

250 g – 180 g = … g       72 g : 8 = … g

Lời giải

Em thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia và điền vào chỗ chấm:

a) 250 + 180 = 430 nên 250 g + 180 g = 430 g

430 – 250 = 180 nên 430 g – 250 g = 180 g

250 – 180 = 70 nên 250 g – 180 g = 70 g

b) 8 × 9 = 72 nên 8 g × 9 = 72 g

72 : 9 = 8 nên 72 g : 9 = 8 g

72 : 8 = 9 nên 72 g : 8 = 9 g

4: Trong lọ có 1 kg đường. Mẹ đã lấy ra hai lần, một lần 150 g và một lần 200 g để nấu chè đỗ đen. Hỏi trong lọ còn lại bao nhiêu gam đường?

Lời giải

Em trình bày như sau:

Bài giải

Đổi: 1 kg = 1 000 g

Số gam đường mẹ đã lấy ra là:

150 + 200 = 350 (g)

Số gam đường trong lọ còn lại là:

1000 – 350 = 650 (g)

Đáp số: 650 gam.

Bài 31: Gam

Xem bài giải trước: Bài 30: Mi-li-mét
Xem bài giải tiếp theo: Bài 32: Mi-li-lít
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x