Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

Chương 8 – Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi trang 62 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 2 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

8.1. Vuông thực nghiệm gieo một con xúc xắc.

a) Liệt kê các kết quả có thể của thực nghiệm trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

  • A: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là hợp số”;
  • B: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc nhỏ hơn 5”;
  • C: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số lẻ”;

Giải

a) Kí hiệu xuất hiện 1 chấm là a, 2 chấm là b, 3 chấm là c, 4 chấm là d, 5 chấm là e, 6 chấm là f.

Các kết quả của thực nghiệm trên là: a, b, c, d, e, f.

b) – Kết quả thuận lợi cho biến cố A là: d, f.

– Kết quả thuận lợi cho biến cố B là: a, b, c, d.

– Kết quả thuận lợi cho biến cố C là: a, c, e.

\(\)

8.2. Một hộp đựng 12 tấm thẻ, được ghi số 1; 2;…; 12. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

  • A: “Rút được tấm thẻ ghi số chẵn”;
  • B: “Rút được tấm thẻ ghi số nguyên tố”;
  • C: “Rút được tấm thẻ ghi số chính phương”.

Giải

a) Các kết quả có thể của hành động trên là: thẻ số 1, thẻ số 2, thẻ số 3, thẻ số 4, thẻ số 5, thẻ số 6, thẻ số 7, thẻ số 8, thẻ số 9, thẻ số 10, thẻ số 11, thẻ số 12.

b) – Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: thẻ số 2, thẻ số 4, thẻ số 6, thẻ số 8, thẻ số 10, thẻ số 12.

– Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: thẻ số 2, thẻ số 3, thẻ số 5, thẻ số 7, thẻ số 11.

– Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là: thẻ số 4, thẻ số 9.

\(\)

8.3. Bạn An có 16 cuốn sách , trong đó có 4 cuốn sách tiểu thuyết , 5 cuốn sách lịch sử, 3 cuốn sách Khoa học tự nhiên và 4 cuốn sách Toán. Các cuốn sách này được xếp tùy ý trong tủ sách. Bạn Bình đến chơi là lấy ngẫu nhiên một cuốn sách trong tủ sách của An.

a) Liệt kê các kết quả có thể của hành động trên.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho các biến cố sau:

  • E: “Bình lấy được một cuốn sách tiểu thuyết”;
  • F: “Bình lấy được một cuốn sách Khoa học tự nhiên hoặc cuốn sách Toán”;
  • G: “Bình lấy được một cuốn sách không phải là sách Lịch sử”.

Giải

a) Kí hiệu 4 cuốn sách tiểu thuyết là A1, A2, A3, A4.

Kí hiệu 5 cuốn sách lịch sử là B1, B2, B3, B4, B5.

Kí hiệu 3 cuốn sách khoa học tự nhiên là C1, C2, C3.

Kí hiệu 4 cuốn sách Toán là D1, D2, D3, D4.

Các kết quả có thể của hành động trên: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là: A1, A2, A3, A4.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố F là: C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố G là: A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4.

\(\)

Xem bài giải trước: Bài tập cuối chương 7

Xem bài giải tiếp theo: Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x