Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: a) Viết số thích hợp vào ô trống

Bumbii Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong các đồ vật ở câu a, đồ vật dài nhất là ……………………. 

Trả lời:

a) Em quan sát hình, em đếm và điền như sau:

Bumbii Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

b) Trong các đồ vật ở câu a, đồ vật dài nhất là bút chì.

2: Thực hành đo độ dài bằng gang tay của em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Bumbii Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Mẫu: Tấm gỗ dài 5 gang tay.

– Cặp sách của em dài khoảng ……. gang tay.

Trả lời:

Em tự đo cặp sách bằng găng tay của mình rồi điền vào chỗ chấm. Câu trả lời dưới đây là một ví dụ:
Cặp sách của em dài khoảng 3 gang tay.

3: Thực hành đo độ dài bằng thước kẻ rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Bumbii Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

Mẫu: Bàn dài bằng 5 cái thước kẻ.

– Bàn học của em dài khoảng …….. cái thước kẻ.

Trả lời:

Em tự đo bàn học của mình rồi điền vào chỗ chấm. Câu trả lời dưới đây là một ví dụ:

– Bàn học của em dài khoảng 6 cái thước kẻ.

4: Thực hành đo độ dài bằng bước chân của em rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Bumbii Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Mẫu: Bức tường dài khoảng 9 bước chân.

Bức tường phòng học lớp em dài khoảng ……………………. bước chân.

Trả lời:

Em tự thực hành đo bức tường học lớp em rồi điền vào chỗ trống. Câu trả lời dưới đây là một ví dụ:

Bức tường phòng học lớp em dài khoảng 8 bước chân.

Tiết 2

1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời thích hợp.

a) Hộp bút của em dài khoảng:

A. 20cm                B. 1 bước chân của em

b) Quyển sách của em dài khoảng:

A. 5cm                 B. 2 gang tay của em

c) Đồ vật nào dưới đây dài khoảng 4 gang tay của em?

A. Quyển vở                           
B. Bút chì                         
C. Cặp sách

Trả lời:

Em lấy các đồ vật và thử ước lượng như sau:

a) Hộp bút của em dài khoảng: 20 cm. Em khoanh vào A.

b) Quyển sách của em dài khoảng:2 gang tay của em. Em khoanh vào B.

c) Đồ vật dài khoảng 4 gang tay của em là cặp sách. Em khoanh vào C.

2: Nối đồ vật với số đo độ dài thích hợp trong thực tế.

Bumbii Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Trả lời:

Bút chì – 10cm

Cái bàn – 10 gang tay

Bức tường – 10 bước chân

Bumbii trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Nền nhà Nam và nền nhà Việt cùng được lát bởi một loại gạch men.

a) Nền nhà Nam                                                 b) Nền nhà Việt

Bumbii trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Nền nhà Nam dài …………….viên gạch men.

Nền nhà Việt dài …………… viên gạch men.

c) Nền nhà …………… dài hơn nền nhà ……………

Trả lời:

Em đếm các viên gạch và điền như sau:

a) Nền nhà Nam dài 11 viên gạch men.

b) Nền nhà Việt dài 10 viên gạch men.

c) Nền nhà Nam dài hơn nền nhà Việt.

4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

Các tầng của hai toà nhà trên cao bằng nhau.

a) Toà nhà A cao ……. tầng.

b) Toà nhà B cao …….  tầng.

c) Toà nhà A ……. toà nhà B.

Trả lời:

Em quan sát hình đếm các tầng của tòa nhà và điền như sau:

a) Toà nhà A cao 9 tầng.

b) Toà nhà B cao 8 tầng.

c) Toà nhà A cao hơn toà nhà B.
Bài 27: Thực hành ước lượng

Xem bài giải trước: Bài 26: Đơn vị độ dài
Xem bài giải tiếp theo: Bài 28: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x