Bài 26: Đơn vị độ dài

Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Quan sát tranh rồi trả lời

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

a) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

b) Đánh dấu vào ô trống trước đồ vật dài nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

c) Đánh dấu vào ô trống trước đồ vật ngắn nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

d) Viết tên đồ vật vào chỗ chấm cho thích hợp.

 Đồ vật dài hơn kéo là ……………………. 

 Đồ vật ngắn hơn bút mực là ……………………. 

Trả lời:

a) 

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

b) Em đánh dấu vào đồ vật dài nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

c) Em đánh dấu vào đồ vật ngắn nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

d) – Đồ vật dài hơn kéo là thước kẻ.

– Đồ vật ngắn hơn bút mực là bút chì.

2: Quan sát tranh và trả lời

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

a) Viết số thích hợp vào ô trống

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

b) Đánh dấu vào ô trống trước con vật cao nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

c) Đánh dấu vào ô trống trước con vật thấp nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

d) Đánh dấu vào các ô trống trước các con vật cao bằng nhau.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H12

Trả lời:

a) Em quan sát hình và điền như sau:

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H13

b) Em đánh dấu vào con vật cao nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H14

c) Em đánh dấu vào con vật thấp nhất.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H15

d) Em đánh dấu vào con vật cao bằng nhau.

Bumbii Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H16

3: Quan sát, ước lượng rồi viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H17

Trả lời:

Em quan sát hình và ước lượng được như sau:

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H18

Tiết 2

1: Đo rồi nối đồ vật với độ dài thích hợp

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H19

Trả lời:

Em dùng thước có chia vạch cm để đo và điền như sau:

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H20

2: Tô màu vào những đồ vật có độ dài bằng 7cm

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H21

Trả lời:

Ô tô và cái kéo độ dài bằng 7cm.

Vậy em tô màu vào ô tô và cái kéo.

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H22

3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H23
Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H24

Trả lời:

Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H26
Bumbii trang 32 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H25

Bài 26: Đơn vị độ dài

Xem bài giải trước: Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn
Xem bài giải tiếp theo: Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x