Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tô màu xanh cho vật ngắn hơn, tô màu vàng cho vật dài hơn

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Trả lời:

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Cho bút chì A:

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

a) Vẽ một bút chì dài hơn bút chì A

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

b) Vẽ một bút chì ngắn hơn bút chì A

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Trả lời:

Em vẽ như sau:

a) Vẽ một bút chì dài hơn bút chì A

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

b) Vẽ một bút chì ngắn hơn bút chì A

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

c) Vẽ một bút chì dài bằng bút chì A

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

3: Viết dài hơn, ngắn hơn vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

a) Bút A ……………………. bút B

b) Bút B ……………………. bút C

c) Bút C ……………………. bút A.

Trả lời:

Quan sát hình em điền được như sau:

a) Bút A ngắn hơn bút B

b) Bút B dài hơn bút C

c) Bút C ngắn hơn bút A

4: Viết các số 1, 2, 3 vào ô trống theo thứ tự từ ngắn nhất đến dài nhất (theo mẫu).

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

Trả lời:

Em quan sát và so sánh dài ngắn của các vật trong từng hình, rồi điền số như sau:

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

Tiết 2

1: a) Khoanh vào con vật cao hơn trong mỗi cặp.

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H12

b) Khoanh vào con vật thấp hơn trong mỗi cặp.

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H13

Trả lời:

a) Em khoanh vào con vật cao hơn như sau:

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H14

b) Em khoanh vào con vật thấp hơn như sau:

Bumbii Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H15

2: a) Tô màu xanh cho cây cao nhất, màu vàng cho cây thấp nhất.

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H16

b) Tô màu đỏ vào hình cao hơn hình A, màu vàng vào hình thấp hơn hình A.

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H17

Trả lời:

a) Em tô màu xanh cho cây tre, màu vàng cho cây chuối.

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H18

b)

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H19

3: Viết cao hơn, thấp hơn, cao bằng vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H20

a) Mai ……………………. Việt.

b) Việt ……………………. Nam.

c) Nam ……………………. Rô-bốt. 

d) Rô-bốt ……………………. Việt.

Trả lời:

Em quan sát hình và điền như sau:

a) Mai thấp hơn Việt.

b) Việt thấp hơn Nam.

c) Nam cao hơn Rô-bốt. 

d) Rô-bốt cao bằng Việt.

4Viết các số 1, 2, 3 vào mỗi ô trống theo thứ tự các bạn từ thấp nhất đến cao nhất.

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H21

Trả lời:

Em quan sát hình và điền như sau:

Bumbii trang 28 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H22

Bài 25: Dài hơn
Xem bài giải trước: Bài 24: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 26: Đơn vị độ dài
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x