Bài 26 Đường gấp khúc. Hình tứ giác

Bài 26 Đường gấp khúc. Hình tứ giác trang 97 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết tên đường gấp khúc vào chỗ chấm.

a)

Đường gấp khúc ………

b)

Đường gấp khúc ………                             

Trả lời:

Quan sát hình vẽ trên, em điền được như sau:

a) Đường gấp khúc MNPQ                          

b) Đường gấp khúc ABCDE

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình vẽ bên có …… hình tứ giác.

Trả lời:

Em đếm thấy:

Trong hình vẽ bên có 8 hình tứ giác.

Cụ thể là các hình được đánh số dưới đây:

3: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ.

Trả lời:

Để tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, em thực hiện phép cộng độ dài của cá đoạn thẳng MN, NP, PQ: 3 + 4 + 5 = 12 (cm). Em trình bày như sau:

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm.

4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tất cả những ngôi nhà trên được xếp từ …… mảnh giấy hình tam giác, …… mảnh giấy hình tứ giác và …… mảnh giấy hình tròn

Trả lời: Em đếm tất cả các hình tam giác, tứ giác và hình tròn có trong hình vẽ, em điền được như sau:

Tất cả những ngôi nhà trên được xếp từ 4 mảnh giấy hình tam giác, 9 mảnh giấy hình tứ giác và 2 mảnh giấy hình tròn.

Tiết 2

1: Khoanh vào vật có dạng đường gấp khúc và dạng hình tứ giác trong bức tranh bên dưới.

Trả lời:

Quan sát bức tranh, em thấy khung hình, gối tựa, hộc tủ có dạng hnhf tứ giác; cột đèn có dạng hình gấp khúc, em khoanh vào như sau: 

2: Vẽ một đường kẻ chia hình dưới đây thành hai phần: một phần chì có hình tứ giác, một phần chỉ có hình tam giác.

Trả lời:

Em kẻ như sau:

3: Cho hình vẽ:

a) Viết tên đường gấp khúc thích hợp vào chỗ chấm.

Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là:……………………………………………

Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là:……………………………………………….

b) Tính độ dài đường gấp khúc BCDE.

Trả lời:

a) Các đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng là: ABCD, BCDE

Đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng là: ABCDE

b) Để tính độ dài đường gấp khúc BCDE, em thực hiện phép cộng độ dài đoạn BC, CD, DE: 5 + 5 + 3 = 13 (cm). Em trình bày như sau:

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc BCDE là:

5 + 5 + 3 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.

4: Hai bạn ốc sên Bu và Bi bò qua sân theo 2 đường như hình vẽ.

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Bu bò quãng đường dài ……cm. Bi bò quãng đường dài …… cm.

b) Bạn …… bò quãng đường dài hơn.

Trả lời:

Mỗi đoạn thẳng của ô vuông dài 1 cm, em đếm số đoạn thẳng bạn ốc sên đi được để tính độ dài quãng đường đi của mỗi bạn. 

a) Bu bò quãng đường dài 10 cm. Bi bò quãng đường dài 11 cm.

b) Em thấy: 10 cm < 11 cm nên bạn Bi bò quãng đường dài hơn.

Bài 26 Đường gấp khúc

Xem bài giải trước: Bài 25. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng
Xem bài giải tiếp theo: Bài 27. Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x