Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng

Bài 25 Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trang 95 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 

a) Trong hình vẽ bên có các điểm là: 

………………………………………

b) Trong hình vẽ có các đoạn thẳng là:

………………………………………

Trả lời:

Quan sát hình vẽ bên, em thấy: 

a) Trong hình vẽ bên có các điểm là: A, B, C, M, N.

b) Trong hình vẽ có các đoạn thẳng là: AB, MN

2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Hình 1Hình 2
Tên các đoạn thẳngMN, …………………………………

Trả lời: 

Quan sát hình vẽ bên, em thấy: 

Hình 1Hình 2
Tên các đoạn thẳngMN, NP, PQ, QMAB, BC, CD

3: Đo độ dài các đoạn thằng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đoạn thẳng MN dài …… cm.

Đoạn thẳng NP dài ……cm.

Trả lời:

Dùng thước thẳng có chia xăng-ti-mét để đo, lưu ý đặt vạch số 0 của thước trùng với điểm bắt đầu đoạn thẳng, em đo được như sau:

Đoạn thẳng MN dài 5 cm.

Đoạn thẳng NP dài 3 cm.

4: Cho hình vẽ:

a) Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đoạn thẳng AB dài …… cm.                                

Đoạn thẳng BC dài ……… cm.

Đoạn thẳng CD dài …… cm.                                

Đoạn thẳng DE dài ……… cm.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đoạn thẳng …… dài nhất.                                      

Đoạn thẳng …… ngắn nhất. 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng …… dài bằng nhau.       

Trả lời:

a) Đo độ dài các đoạn thẳng bằng thước có vạch chia xăng-ti-mét,lưu ý đặt vạch số 0 của thước trùng với điểm bắt đầu đoạn thẳng, em đo được như sau:

Đoạn thẳng AB dài 2 cm.                                        

Đoạn thẳng BC dài 4 cm.

Đoạn thẳng CD dài 2 cm.                                        

Đoạn thẳng DE dài 1 cm.

b) Dựa vào số đo trên em điền được:

Đoạn thẳng BC dài nhất.                                        

Đoạn thẳng DE ngắn nhất. 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD dài bằng nhau. 

Tiết 2

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hình vẽ trên có:

a) Đường thẳng: ……………………………………………………………

b) Đường cong: ……………………………………………………………

Trả lời

Quan sát hình vẽ, em thấy: 

Trong hình vẽ trên có:

a) Đường thẳng: AB

b) Đường cong: x, y

Lưu ý: CD là đoạn thẳng, không phải đường thẳng.

2: Đ, S?

Trong hình vẽ trên: 

Ba điểm D, E, G thẳng hàng.

Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Trả lời:

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng, vậy quan sát hình vẽ, em thấy ba điểm A, B, C thẳng hàng. Em điền như sau:

Trong hình vẽ trên: 

Ba điểm D, E, G thẳng hàng.

Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. 

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: 

A, N, C và ………………

Trả lời: Quan sát hình vẽ em thấy:

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên là: 

A, N, C và B, N, D

4: Quan sát tranh rồi nối để có câu hợp lí.

Trả lời:

Quan sát bức tranh, em nối như sau:

5: a) Vẽ đường thẳng AB. Vẽ đoạn thẳng MN.

b) Vẽ điểm D để có ba điểm C, D, E thẳng hàng

Trả lời: 

a) 

Đường thẳng AB

Đoạn thẳng MN

b) Em vẽ thêm điểm D nằm trên đường thẳng CE để ba điểm C, D, E thẳng hàng như sau:

Bài 25 Điểm, đoạn thẳng

Xem bài giải trước: Bài 24. Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 26. Đường gấp khúc. Hình tứ giác
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x