Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 1: Tính:
a)

10 + 314 – 410 + 9
10 + 617 – 719 – 9

b)

13 + 519 – 412 + 3
11 + 618 – 53 + 12

Hướng dẫn giải:
Thực hiện tính nhẩm kết quả các phép tính.

a)

10 + 3 = 1314 – 4 = 1010 + 9 = 19
10 + 6 = 1617 – 7 = 1019 – 9 = 10

b)

13 + 5 = 1819 – 4 = 1512 + 3 = 15
11 + 6 = 1718 – 5 = 133 + 12 = 15

Đề bài 2: Đặt tính rồi tính:

Bumbii Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải:
– Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
– Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 3: Tính:

a) 80 + 10                        
40 + 20 + 10                    
50 + 10 + 20

60 – 40                        
80 – 30 + 40                    
30 + 60 – 50 

b) 7 + 3 + 4                      
9 + 1 – 5                        
8 + 2 – 1 

10 + 2 + 1                    
13 – 3 – 4                        
15 – 5 + 3

Hướng dẫn giải:
Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 80 + 10 = 90
   40 + 20 + 10 = 60 + 10 = 70
   50 + 10 + 20 = 60 + 20 = 80

   60 – 40 = 20
   80 – 30 + 40 = 50 + 40 = 90
   30 + 60 – 50 = 90 – 50 = 40

b) 7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14
    9 + 1 – 5 = 10 – 5 = 5
    8 + 2 – 1 = 10 – 1 = 9

    10 + 2 + 1 = 12 + 1 = 13
    13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6
    15 – 5 + 3 = 10 + 3 = 13

Đề bài 4: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Bumbii Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải:
Phép tính thứ nhất đặt tính đúng nhưng tính sai.

Phép tính thứ hai và thứ ba đặt tính sai nên kết quả cũng sai (ta phải đặt các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau).

Các phép tính được sửa lại cho đúng như sau:

Bumbii Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 5: Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Phép tính: 

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Trả lời: Trên xe buýt còn lại \(\fbox{ ? }\)  người. 

Hướng dẫn giải:
Để tìm số người còn lại trên xe buýt ta lấy số người ban đầu có trên xe trừ đi số người xuống xe ở điểm dừng, hay ta thực hiện phép tính 37 – 11.
Phép tính: 37 – 11 = 26.
Trả lời: Trên xe buýt còn lại 26 người.

Đề bài 6: Thực hành “Lập phép tính”.

Bumbii trang 8 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải:
Nhẩm tính tổng của 2 số hạng bất kì hoặc hiệu của hai số bất kì, từ đó dựa vào các số đã cho viết phép cộng hoặc phép trừ thích hợp.

Từ các số 25, 10, 35 ta lập được các phép tính như sau:
25 + 10 = 35                   
10 + 25 = 35
35 – 25 = 10                   
35 – 10 = 25.

Xem bài giải trước: Bài 1: Ôn tập các số đến 100
Xem bài giải tiếp theo:
Bài 3: Tia số. Số liền trước, số liền sau
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x