Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Bài \(2\). Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ trang \(109\) SGK toán lớp \(10\) tập \(1\) Nhà xuất bản Chân trời sáng tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Bài \(1\). Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường trung học phổ thông.

Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá \(45\) học sinh. Biết rằng trong bàng trên có một khối lớp bị thống kê sai. Hãy tìm khối lớp đó.

Trả lời:

Vì sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá \(45\) học sinh nên:

  • Với khối \(10\) có tất cả \(9\) lớp thì tổng số học sinh của khối \(10\) sẽ không vượt quá:

\(9. 45 = 405\) học sinh.

  • Với khối \(11\) có tất cả \(8\) lớp thì tổng số học sinh khối \(11\) sẽ không vượt quá:

\(8. 45 = 360\) học sinh

  • Với khối \(12\) có tất cả \(8\) lớp thì tổng số học sinh khối \(12\) sẽ không vượt quá:

\(8. 45 = 360\) học sinh.

Quan sát bảng số liệu thống kê ta thấy số học sinh khối \(11\) là \(370 > 360\).

Do đó, số học sinh khối \(11\) đã bị thống kê sai.

\(\)

Bài \(2\). Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong hai năm \(2008\) và \(2018\) được cho ở biểu đồ bên. Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

\(a)\) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm \(2018\) đều tăng so với năm \(2008\).
\(b)\) Ở Gia Lai, số trường THPT năm \(2018\) tăng gần gấp đôi so với năm \(2008\).

Trả lời:

\(a)\) Nhìn vào biểu đồ ta thấy, ở mỗi tỉnh thì số lượng trường THPT năm \(2018\) (cột màu cam) đều cao hơn số lượng trường THPT năm \(2008\) (cột màu xanh) nên phát biểu số lượng trường THPT của các tỉnh năm \(2018\) đều tăng so với năm \(2008\) là đúng.

\(b)\) Dựa vào biểu đồ ta thấy, ở Gia Lai:

  • Số trường THPT năm \(2008\) khoảng \(34\) trường
  • Số trường THPT năm \(2018\) khoảng \(43\) trường

Ta có: Tỉ số \(\displaystyle \frac{43}{34} \approx 1,265\)

Tức là ở Gia Lai, số trường THPT năm \(2018\) cao gấp khoảng \(1,265\) lần so với năm \(2008\)

Vậy phát biểu câu \(b)\) là phát biểu sai.

\(\)

Bài \(3\). Biểu đồ bên thể hiện giá trị sản phẩm (đơn vị: triệu đồng) trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trên cả nước từ năm \(2014\) đến năm \(2018\). Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

\(a)\) Giá trị sản phẩm thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cao hơn trên một hecta đất trồng trọt.
\(b)\) Giá trị sản phẩm thu được trên cả đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đều có xu hướng tăng từ năm \(2014\) đến năm \(2018\).
\(c)\) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cao gấp khoảng ba lần trên một hecta đất trồng trọt.

Trả lời:

Quan sát biểu đồ ta thấy:

\(a)\) Trong tất cả các năm từ \(2014\) đến \(2018\), các cột màu cam thể hiện giá trị sản phẩm thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản luôn cao hơn cột màu xanh thể hiện giá trị sản phẩm thu được trên một hecta đất trồng trọt.

\(\Rightarrow\) Giá trị sản phẩm thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cao hơn trên một hecta đất trồng trọt tức là phát biểu \(a)\) là đúng.

\(b)\) Ta thấy, các cột trong biểu đồ đều có chiều cao tăng dần qua các năm từ năm \(2014\) đến năm \(2018\).

Do đó giá trị sản phẩm thu được trên cả đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thuỷ sản đều có xu hướng tăng từ năm \(2014\) đến năm \(2018\).

Vậy phát biểu \(b)\) là phát biểu đúng.

\(c)\) Từ năm \(2014\) đến năm \(2018\), giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt tăng từ khoảng gần \(80\) đến \(95\) trong khi giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản tăng từ gần \(180\) đến gần \(225\), tức là giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thuỷ sản cao gấp khoảng \(2,25 – 2,37\) lần trên một hecta đất trồng trọt.

Do đó phát biểu \(c)\) là phát biểu sai.

Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Xem bài giải trước: https://bumbii.com/bai-1-sai-so-va-so-gan-dung/
Xem bài giải tiếp theo: https://bumbii.com/bai-3-cac-so-dac-trung/
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-toan-lop-10-nxb-chan-troi-sang-tao

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x