Bài 14. Cấu trúc lặp SGK

Cấu trúc lặp SGK 8 trang 90 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 14. Cấu trúc lặp.

KHỞI ĐỘNG

Ở bài trước em đã biết cấu trúc rẽ nhánh nếu – thì, nếu – thì – không thì trong thuật toán và được thể hiện bằng khối lệnh if – then, if – then – else trong Scratch. Em có biết cấu trúc lặp trong thuật toán được thể hiện bằng khối lệnh nào trong Scratch không?

Đáp án:

Khối lệnh thể hiện cấu trúc lặp trong Scratch:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước
Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

1. Lặp với số lần biết trước

Hoạt động

Làm việc cùng với bạn, thực hiện ghép nối mỗi mô tả thuật toán ở cột bên trái với một đoạn chương trình Scratch tương ứng ở cột bên phải trong Bảng 3.

Bảng 3. Mô tả thuật toán và đoạn chương trình Scratch tương ứng

Mô tả thuật toánĐoạn chương trình Scratch
1) Lặp 5 lần – Chú mèo di chuyển 10 bước.
– Chú mèo kêu “meo”.
– Hiển thị kết quả trong 1 giây.
a)
2) Lặp N lần.
– Nhập một số từ bàn phím.
– Tổng = Tổng + số được nhập từ bàn phím.
b)
3) Lặp 10 lần.
– Nhập một số từ bàn phím.
– Nếu là số chia hết cho 2 thì Đếm = Đếm + 1.
– Thông báo số lượng số chia hết cho 2.
c)

Đáp án:

Kết quả ghép nối: 1 – c; 2 – a; 3 – b.

2. Lặp với số lần chưa biết trước

Hoạt động

Làm việc cùng với bạn, thực hiện ghép nối mỗi mô tả thuật toán ở cột bên trái với đoạn chương trình Scratch tương ứng ở cột bên phải.

Bảng 6. Mô tả thuật toán và đoạn chương trình Scratch tương ứng

Mô tả thuật toánĐoạn chương trình Scratch
1) Lặp cho đến khi chạm vào con trỏ chuột
– Di chuyển 10 bước.
– Xoay nhân vật 90o ngược chiều ki đồng hồ.
a)
2) Lặp lại cho đến khi chú mèo chạm vào cạnh của sân khấu.
– Chú mèo di chuyển 10 bước và kêu “meo”.
– Hiển thị kết quả trong 1 giây.
b)
3) Lặp lại cho đến khi người dùng nhập đúng tổng hai số a và b (a, b là hai số nguyên dương bất kì trong khoảng từ 1 đến 50).
– Biến a nhận giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 50.
– Biến b nhận giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 50.
– Người dùng nhập kết quả tổng a + b từ bàn phím.
c)

Đáp án:

Kết quả ghép nối: 1 – c; 2 – a; 3 – b.

LUYỆN TẬP

Bài 1

Hãy ghép lệnh, khối lệnh ở cột bên phải theo thứ tự đúng để điều khiển máy tính thực hiện thuật toán ở cột bên trái.

Bảng 7. Tính tổng S của N số nhập từ bàn phím

Thuật toánLệnh, khối lệnh Scratch
Bước 1. Nhập số nguyên dương N (là số lượng các số sẽ được nhập từ bàn phím).a)
Bước 2. Khởi tạo giá trị ban đầu cho biến S là 0.b)
Bước 3. Khởi tạo giá trị ban đầu cho biến i là 0.c)
Bước 4. Lặp N lần:
4.1 Thay giá trị của biến i = i + 1.
4.2 Nhập số X từ bàn phím.
4.3 Thay giá trị của biến S = S + X.
d)
Bước 5. Thông báo kết quả ra màn hình rồi kết thúc.e)

Đáp án:

Bước 1 – c; Bước 2 – a; Bước 3 – e; Bước 4 – d; Bước 5 – b.

Bài 2

Hãy ghép lệnh, khối lệnh ở cột bên phải theo thứ tự đúng để thực hiện thuật toán ở cột bên trái.

Bảng 8. Tính tổng các số nhập từ bàn phím cho đến khi tổng lớn hơn 100

Thuật toánLệnh, khối lệnh Scratch
Bước 1. Khởi tạo giá trị ban đầu cho biến S là 0.a)
Bước 2. Nếu (S ≤ 100) thì: 2.1 Nhập giá trị của X. 2.2 Thay giá trị của biến S = S + X. 2.3 Quay về Bước 2.b)
Bước 3. Thông báo tổng S rồi kết thúc.c)

Đáp án:

Bước 1 – c; Bước 2 – b; Bước 3 – a.

THỰC HÀNH

Câu 1

Tạo chương trình ở Bảng 7 trong Scratch, thực hiện chương trình.

Đáp án:

Chương trình Scractch Bảng 7.

Tính tổng S của N số nhập từ bàn phím.

Tính tổng S của N số nhập từ bàn phím. Sử dụng cấu trúc lặp với số lần biết trước.
Câu 2

Tạo chương trình ở Bảng 8 trong Scratch, thực hiện chương trình.

Đáp án:

Chương trình Scratch Bảng 8.

Tính tổng các số nhập từ bàn phím cho đến khi tổng lớn hơn 100.

Tính tổng các số nhập từ bàn phím cho đến khi tổng lớn hơn 100. Sử dụng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước.
Câu 3

Tạo chương trình Scratch để đưa ra ước số chung lớn nhất (ƯCLN) của 2 số nguyên dương a, b được nhập từ bàn phím (xem gợi ý ở Bảng 9).

Bảng 9. Thuật toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương a, b

Bước 1. Nhập số nguyên dương a, b.

Bước 2. Nếu a = b thì lấy giá trị a làm ƯCLN rồi chuyển đến bước 5.

Bước 3. Nếu a > b thì thay a = a – b, ngược lại thay b = b – a.

Bước 4. Quay lại bước 2.

Bước 5. Đưa ra kết quả ƯCLN rồi kết thúc.

Đáp án:

Chương trình Scratch:

Sử dụng cấu trúc lặp để tìm ƯCLN của hai số

VẬN DỤNG

Hãy tạo chương trình Scratch thực hiện việc nhập chiều cao của các bạn trong tổ em, tính chiều cao trung bình của cả tổ và in kết quả ra màn hình.

Hướng dẫn:

Thuật toán:

B1. Nhập số bạn trong tổ.

B2. Lần lượt nhập chiều cao của các bạn trong tổ, cho đến khi bằng số lượng bạn trong tổ.

B3. Tính chiều cao trung bình của cả tổ.

Chương trình Scratch:

Sử dụng cấu trúc lặp. Tính trung bình chiều cao các bạn trong tổ.

Xem các bài giải khác tại Giải sách giáo khoa tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x