Bài 14. Cấu trúc lặp SBT

Bài 14 Cấu trúc lặp SBT 8 trang 74 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 14. Cấu trúc lặp.

Bài tập

Câu 1

Trong bảng dưới đây, thực hiện lựa chọn, ghép lệnh, khối lệnh ở cột bên phải vào đúng vị trí trong mỗi khối lệnh lặp ở cột bên trái để tạo thành đoạn chương trình thực hiện thuật toán tương ứng.

Mô tả thuật toán và cấu trúc lặp repeatLệnh, khối lệnh trong Scratch
Lặp 5 lần.
– Chú mèo di chuyển 10 bước.
– Chú mèo kêu “meo”.
– Chờ 1 giây.

Lặp N lần.
– Nhập một số từ bàn phím.
– Tổng = Tổng + số được nhập từ bàn phím.

Lặp 10 lần.
– Nhập một số từ bàn phím.
– Nếu là số chia hết cho 2 thì Đếm = Đếm + 1.
– Thông báo số lượng số chia hết cho 2.
a)
b)
c)
d)

e)

g)

Đáp án: 1 – c; 2 – g; 3 – b; 4 – e; 5 – a; 6 – d.

Câu 2

Trong bảng dưới đây, ghép lệnh, khối lệnh ở cột bên phải vào đúng vị trí trong mỗi khối lệnh lặp ở cột bên trái để tạo thành đoạn chương trình thực hiện thuật toán tương ứng.

Mô tả thuật toán và cấu trúc lặp repeat untilKhối lệnh trong Scratch
Lặp cho đến khi chạm vào con trỏ chuột.
– Di chuyển 10 bước.
– Xoay nhân vật 90° ngược chiều kim đồng hồ.
Lặp lại cho đến khi chú mèo chạm vào cạnh của sân khấu.
– Chú mèo đi chuyển 10 bước và kêu “meo”.
– Chờ 1 giây.

Lặp lại cho đến khi người dùng nhập đúng
tổng hai số a và b (a, b là hai số nguyên dương
bất kì trong khoảng từ 1 đến 50).

– Biến a nhận giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 50.
– Biến b nhận giá trị ngẫu nhiên từ 1 đến 50.
– Người dùng nhập kết quả tổng a + b từ bàn phím.
a)
b)
c)

d)

e)
g)

Đáp án: 1 – b; 2 – g; 3 – a; 4 – d; 5 – c; 6 – e.

Câu 3

Ghép nối mỗi mô tả thuật toán ở cột bên trái với một đoạn chương trình Scratch tương ứng ở cột bên phải.

Mô tả thuật toánĐoạn chương trình Scratch
1) Lặp N lần.
– Nhập số X từ bàn phím.
S = S + X.
a)
2) Lặp cho đến khi tổng S lớn hơn 100.
– Nhập giá trị của X.
S = S + X.
b)
3) Lặp cho đến khi 2 số nguyên dương ab
bằng nhau.
– Nếu a > b thì thay giá trị của
biến a = a – b.
Không thì thay giá trị của biến b = b – a.
c)
4) Lặp 10 lần.
– Chú mèo kêu “meo”.
– Chờ 2 giây.
d)

Đáp án: 1 – b; 2 – c; 3 – d; 4 – a.

Câu 4

Hãy ghép lệnh, khối lệnh ở cột bên phải theo thứ tự để điều khiển máy tính thực hiện thuật toán ở cột bên trái.

Thuật toánLệnh, khối lệnh Scratch
1) Nhập số nguyên dương N từ bàn phím.a)
2) Khởi tạo giá trị ban đầu cho biến
Tong_chan là 0.
b)
3) Khởi tạo giá trị ban đầu cho biến i là 0.c)
4) Lặp N lần.
– Tăng giá trị của biến i lên 1.
– Nếu i là số chẵn thì
Tong_chan = Tong_chan + i.
d)
5) Thông báo kết quả ra màn hình
rồi kết thúc.
e)

Đáp án: 1 – c; 2 – e; 3 – a; 4 – b; 5 – d.

Câu 5

Hãy ghép lệnh, khối lệnh ở cột bên phải theo thứ tự để điều khiển máy tính thực hiện thuật toán ở cột bên trái.

Thuật toánLệnh, khối lệnh Scratch
1) Khởi tạo giá trị
ban đầu cho các
biến a, b, c là 0.
a)
2) Lặp cho đến khi
tổng giá trị của 2
biến luôn lớn hơn
giá trị của biến còn lại.
– Nhập giá trị cho
các biến a, b, c từ bàn phím.
b)
3) Thông báo a, b, c
thoả mãn điều kiện
là số đo ba cạnh
của một tam giác
rồi kết thúc.
c)

Đáp án: 1 – b; 2 – c; 3 – a.

Thực hành

Câu 6

Tạo chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến N với N là số nguyên được nhập từ bàn phím.

Hướng dẫn:

Chương trình gợi ý:

Câu 7

Tạo chương trình cho phép nhập và kiểm tra ba số nguyên dương a, b, c cho đến khi ba số này thoả mãn điều kiện là số đo ba cạnh của một tam giác thì  thông báo và kết thúc chương trình.

Hướng dẫn:

Chương trình gợi ý:

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x