Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột – trang 51 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột

Câu 1

Đâu là biểu tượng của phần mềm luyện tập chuột Basic Mouse Skills. Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Lời giải:

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Câu 2

Hình dưới đây là màn hình luyện tập của Minh.

Em hãy quan sát và cho biết:

a) Minh đang luyện tập ở mức nào sau đây? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

ô vuông Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

ô vuông Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

ô vuông Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

b) Ở mức luyện tập này, nhiệm vụ của Minh là gì? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình và nháy chuột.

ô vuông Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình.

ô vuông Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình và nháy đúp chuột.

ô vuông Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình và nháy nút phải chuột.

Lời giải:

a) ô vuông Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

b) ô vuông Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí hình vuông trên màn hình.

Câu 3

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng. Khi luyện tập chuột với phần mềm Basic Mouse Skills, em không thể:

ô vuông Luyện tập cách cầm chuột đúng.

ô vuông Luyện tập được các thao tác với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, kéo thả chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột.

ô vuông Luyện tập được cách dùng nút cuộn chuột.

ô vuông Thi đua với bạn về các thao tác với chuột.

Lời giải:

ô vuông Luyện tập cách cầm chuột đúng.

ô vuông Luyện tập được các thao tác với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, kéo thả chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột.

ô vuông Luyện tập được cách dùng nút cuộn chuột.

ô vuông Thi đua với bạn về các thao tác với chuột.

Câu 4

Đâu là màn hình luyện tập mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột trong các hình dưới đây? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Lời giải:

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Câu 5

Hãy điền các cụm từ: màn hình, biểu tượng, cửa sổ nhỏ thích hợp vào chỗ chấm trong hình sau:

Lời giải:

Câu 6

Các mô tả sau là nhiệm vụ của bài luyện tập mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột. Hãy vẽ miệng cười hình mặt cười nếu phát biểu là đúng, vẽ miệng mếu hình mặt buồn nếu phát biểu là sai.

hình mặtNháy đúp chuột vào cửa sổ nhỏ.
hình mặtNháy đúp chuột vào biểu tượng.
hình mặtKéo thả cửa sổ nhỏ bao lấy biểu tượng.
hình mặtKéo thả biểu tượng vào cửa sổ nhỏ.

Lời giải:

hình mặt buồnNháy đúp chuột vào cửa sổ nhỏ.
hình mặt cườiNháy đúp chuột vào biểu tượng.
hình mặt buồnKéo thả cửa sổ nhỏ bao lấy biểu tượng.
hình mặt cườiKéo thả biểu tượng vào cửa sổ nhỏ.

Câu 7

Quan sát màn hình tổng kết điểm sau 3 lần luyện tập của bạn Hương rồi điền vào chỗ trống để hoàn thành bản nhận xét kết quả luyện tập của bạn Hương.

Lời giải:

Câu 8

Hãy nối để mô tả đúng tác dụng của việc nhấn các phím trong phần mềm luyện tập chuột Basic Mouse Skills.

Lời giải:

Câu 9

Hãy điền cụm từ: nháy nút phải chuộtnút cuộn chuộtnháy đúp chuộtkéo thả chuột vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Khi bài trình chiếu của em có nhiều trang, em sử dụng ………… để chuyển giữa các trang chiếu của bài trình chiếu.

b) Để khởi động phần mềm luyện tập chuột trên màn hình nền, em ………… vào biểu tượng .

c) Để di chuyển biểu tượng của phần mềm luyện tập chuột đến vị trí khác trên màn hình nền, em sử dụng thao tác …………

Lời giải:

a) nút cuộn chuột

b) nháy đúp chuột

c) kéo thả chuột

Xem bài giải trước: Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Tin học lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x