Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn

Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn trang 45 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

1. Làm tròn giá tiền các mặt hàng sau đến hàng trăm nghìn.

Bumbii Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn trang 45 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 1. Làm tròn giá tiền các mặt hàng sau đến hàng trăm nghìn.

Trả lời:

18 490 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 18 500 000.
2 125 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 2 100 000.
2 890 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 2 900 000.

2. a) Chữ số 5 ở mỗi số sau thuộc hàng nào lớp nào?

189 835 388
5 122 381
531 278 000

b) Hãy làm tròn các số trên đến hàng chục nghìn.

Trả lời:

a) 189 835 388 chữ số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.
5 122 381 chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu.
531 278 000 chữ số 5 thuộc trăm triệu, lớp triệu.

b) 189 835 388 làm tròn các số trên đến hàng chục nghìn là 189 840 000.
5 122 381 làm tròn các số trên đến hàng chục nghìn là 5 120 000.
531 278 000 làm tròn các số trên đến hàng chục nghìn là 531 280 000.

3. Bảng số liệu dưới đây cho biết số xe máy bán ra mỗi năm từ năm 2016 tới năm 2019 của một công ty. Làm tròn số xe máy bán ra mỗi năm đến hàng trăm nghìn.

Bumbii Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn trang 45 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. bảng số liệu

Trả lời:

3 121 023 làm tròn đến hàng trăm nghìn là 3 100 000.

3 272 353 làm tròn đến hàng trăm nghìn là 3 300 000.

3 386 097 làm tròn đến hàng trăm nghìn là 3 400 000.

3 254 984 làm tròn đến hàng trăm nghìn là 3 300 000.

Luyện tập

1. Làm tròn số dân (theo Niên giám thống kê năm 2020) của mỗi tỉnh dưới đây đến hàng trăm nghìn.

Hải Dương 1 916 800 người

Bà Rịa – Vũng Tàu 1 167 900 người

Nghệ An 3 365 200 người

Trả lời:

Hải Dương 1 916 800 người làm tròn đến hàng trăm nghìn là 1 900 000 người.

Bà Rịa – Vũng Tàu 1 167 900 người làm tròn đến hàng trăm nghìn là 1 200 000 người.

Nghệ An 3 365 200 người làm tròn đến hàng trăm nghìn là 3 400 000 người.

2. Chọn câu trả lời đúng.

Số nào dưới đây làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được hai trăm nghìn?
A. 149 000
B. 190 001
C. 250 001
D. 284 910

Trả lời:

A. 149 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 100 000.

B. 190 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 200 000.

C. 250 001 làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 300 000.

D. 284 910 làm tròn đến hàng trăm nghìn thì được 300 000.

Vậy em chọn đáp án B.

Xem bài giải trước: Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu
Xem bài giải tiếp theo: Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

3.2 6 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x