Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số

Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

1. <; >; = ?

278 982 000 \(\fbox{ ? }\) 278 999
37 338 449 \(\fbox{ ? }\) 37 839 449
3 004 000 \(\fbox{ ? }\) 3 400 000

200 000 000 \(\fbox{ ? }\) 99 999 999
3 405 000 \(\fbox{ ? }\) 3 000 000 + 400 000 + 5 000
650 700 \(\fbox{ ? }\) 6 000 000 + 500 000 + 7 000

Trả lời:

278 982 000 > 278 999
37 338 449 < 37 839 449
3 004 000 < 3 400 000
200 000 000 > 99 999 999
3 405 000 = 3 000 000 + 400 000 + 5 000
650 700 < 6 000 000 + 500 000 + 7 000 (vì 6 000 000 + 500 000 + 7 000 = 6 507 000)

2. So sánh giá tiền hai căn nhà của bác Ba và chú Sáu.

Bumbii Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. so sánh giá tiền hai căn nhà bác Ba và chú Sáu.

Trả lời:

Em so sánh 950 000 000 < 1 000 000 000.
Vậy nhà bác Ba có giá thấp hơn nhà chú Sáu.

3. Việt nói rằng: ‘Hai số 37 003 847 và 23 938 399 có cùng số chữ số. Chữ số tận cùng của số 23 938 399 là 9. Chữ só tận cùng của số 37 003847 là 7. Mà 9 lớn hơn 7 nên 23 938 399 lớn hơn 37 003 847”.
Hỏi Việt đã nói sai ở đâu?

Trả lời:

Việt đã so sánh hai chữ số tận cùng của hai số là sai. Việt phải so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

Luyện tập

1. Số lượng gia súc ở Việt Nam (theo Niên giám thống kê năm 2020) được thể hiện ở bảng sau.

Bumbii Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Số lượng gia súc

Trong ba loại gia súc trên, loại gia súc nào được nuôi ở Việt Nam:
a) Nhiều nhất?
b) Ít nhất?

Trả lời:

Em so sánh ba số trên em có:
2 332 800 < 6 230 500 < 22 027 900.
Vậy: Trong ba loại gia súc trên, loại gia súc được nuôi ở Việt Nam:
a) Nhiều nhất là Lợn.
b) Ít nhất là Trâu.

2. Chọn câu trả lời đúng.

Bumbii Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Sắp xếp các số ghi trên đầu tàu và toa tàu

Sắp xếp các số ghi trên đầu tàu và toa tàu theo thứ tự từ lớn đến bé được đoàn tàu nào dưới đây?

Bumbii Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Sắp xếp các số ghi trên đầu tàu và toa tàu ABC

Trả lời:

Bốn số trên toa tàu được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
1 000 000 000; 380 999 999; 380 000 982; 99 999 999.
Vậy em chọn Tàu B.

3. Rô-bốt có 9 tấm thẻ như sau:

Bumbii trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Thẻ số

Từ các tấm thẻ trên:
a) Hãy lập số lớn nhất có chín chữ số.
b) Hãy lập số bé nhất có chín chữ số.

Trả lời:

Từ các tấm thẻ trên:

a) Lập số lớn nhất có chín chữ số là: 988 731 000
b) Lập số bé nhất có chín chữ số là: 100 037 889.

4. Xếp 12 chiếc vòng như hình dưới đây, Rô-bốt lập được số 312 211 011. Với 12 chiếc vòng, em lập được số lớn nhất là số nào?

Bumbii trang 47 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. chiếc vòng.

Trả lời:

Để lập được số lớn nhất thì hàng trăm triệu phải là số lớn nhất, tức là số 9.
Em còn lại 3 vòng, em đặt vào hàng chục triệu. Lúc đó em có số 930 000 000.

Với 12 chiếc vòng, em lập được số lớn nhất là 930 000 000

Xem bài giải trước: Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
Xem bài giải tiếp theo: Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x