Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8

Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Bumbii Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 8 và bảng chia 8 để điền số thích hợp vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Số?

a) 8 × 5 =…..
40 : 8 =   …..   
40 : 5 =   ….                         

b) 8 × 7 =  ….. 
56 : 8 = …..
56 : 7 = …..                    

c) 8 × 6 =…..
48 : 8 =…..
48 : 6 =   …..

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 8 và bảng chia 8 để điền số thích hợp vào ô trống như sau:

a) 8 × 5 = 40
40 : 8 = 5 
40 : 5 = 8                             

b) 8 × 7 = 56
56 : 8 = 7
 56 : 7 = 8                               

c) 8 × 6 = 48
48 : 8 = 6 
48 : 6 = 8

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 72 : 8

B. 8 × 1

C. 80 : 8

D. 8 × 2

Lời giải:

Em tính nhẩm kết quả của các phép tính, so sánh và tìm ra phép tính có kết quả bé nhất.

Ta có: 72 : 8 = 9

           8 × 1 = 8

           80 : 8 = 10

           8 × 2 = 16

Ta có: 8 < 9 < 10 < 16. Vậy phép tính 8 x 1 có kết quả bé nhất.

Em khoanh vào B.

4: Có 64 viên bi chia đều vào 8 hộp. Hỏi:

a) Mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

b) 3 hộp như vậy có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Bài giải
a) Mỗi hộp có số viên bi là:
64 : 8 = 8 (viên bi)
b) 3 hộp như vậy có số viên bi là:
8 × 3 = 24 (viên bi)
 Đáp số:  a) 8 viên bi    b) 24 viên bi

Tiết 2

1: Số?

a)

8164080

b)

8064568

Lời giải:

a) Quan sát bảng số em thấy: các số tăng dần, hai số liền nhau hơn kém nhau 8 đơn vị nên em cộng thêm 8 vào số liền trước để điền vào ô trống như sau:

8162432404856647280

b) Quan sát bảng số em thấy: các số giảm dần, hai số liền nhau hơn kém nhau 8 đơn vị nên em trừ đi 8 vào số liền trước để điền vào ô trống như sau:

8072645648403224168

2: Số?

Bumbii Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 8 và bảng chia 8 em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên và điền kết quả vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Nối (theo mẫu).

Bumbii Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8 trang 30 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Thực hiện tính các phép tính để nối với kết quả tương ứng.

Ta nối như sau: 

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

4: a) Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu cái bánh?

b) Có 48 cái bánh chia đều vào 8 khay để vào lò nướng. Hỏi mỗi khay có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

a) 5 hộp như vậy có số cái bánh là:

8 × 5 = 40 (cái bánh)

b) Mỗi khay có số cái bánh là:

48 : 8 = 6 (cái bánh)

Đáp số: a) 40 cái bánh     b) 6 cái bánh

Bài 11: Bảng nhân 8

Xem bài giải trước: Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
Xem bài giải tiếp theo: Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x