Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Chương 5 – Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu trang 93 sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

\(1.\) Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với mạng xã hội của 8 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Hãy cho biết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh trên.

b) Có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ được điều tra?

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra.

d) Dữ liệu nào là định tính? Dữ liệu nào là định lượng?

Giải

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh trên: Thích, Rất thích, Không thích, Không quan tâm.

b) Có \(4\) học sinh nam và \(4\) học sinh nữ được điều tra.

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra là:\(\displaystyle\frac{13+14+14+12+14+14+12+13}{8}\) \(= 13,25 \approx 13\) (tuổi)

d) Tuổi là dữ liệu định lượng; giới tính và sở thích là dữ liệu định tính.

\(\)

\(2.\) Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

a) Thời gian chạy 100 m (tính theo giây) của các học sinh lớp \(7: 17; 16; 18; …\)

b) Danh sách các môn thi bơi lội: bơi ếch; bơi sải; bơi tự do; . . .

c) Các loại huy chương đã trao: vàng; bạc; đồng.

d) Tổng số huy chương của một số đoàn: 24; 18; 9; . . .

Giải

a) “Thời gian chạy \(100\) m (tính theo giây) của các học sinh lớp \(7: 17; 16; 18; \dots\)” là dữ liệu định lượng.

b) “Danh sách các môn thi bơi lội: bơi ếch; bơi sải; bơi tự do; \(\dots\)” là dữ liệu định tính.

c) “Các loại huy chương đã trao: vàng; bạc; đồng” là dữ liệu định tính.

d) “Tổng số huy chương của một số đoàn: \(24; 18; 9; \dots\)” là dữ liệu định lượng.

\(\)

\(3.\) Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7B được cho bởi bảng thống kê sau:

 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện được cho khả năng tự nấu ăn của các học sinh lớp 7B hay không?

Giải

Khả năng tự nấu ăn (Không đạt, Đạt, Giỏi, Xuất sắc) là dữ liệu định tính.

Số bạn nữ tự đánh giá (2, 10, 5, 3) là dữ liệu định lượng.

b) Dữ liệu trên chưa đại diện được cho khả năng tự nấu ăn của học sinh lớp 7B do đối tượng khảo sát còn thiếu các bạn học sinh nam.

\(\)

\(4.\) Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện cho khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C hay không?

Giải

a) Khả năng bơi (Chưa biết bơi, Biết bơi, Bơi giỏi) là dữ liệu định tính.

Số bạn nam (5, 8, 4) là dữ liệu định lượng.

b) Dữ liệu trên chưa đại diện được cho khả năng bơi lội của học sinh lớp 7C do đối tượng khảo sát còn thiếu các bạn học sinh nữ.

\(\)

\(5.\) Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Giải

Tổng tỉ số phần trăm tất cả các loại sách là:

\(30\% + 20\% + 38\% + 14\% = 102\%.\)

Dữ liệu tỉ số phần trăm chưa hợp lí vì có tổng vượt quá \(100\%.\)

\(\)

\(6.\) Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

 Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Giải

Tỉ số phần trăm của sầu riêng là:

\(\displaystyle\frac{50}{400} = 12,5\%\)

Tỉ số phần trăm của măng cụt là:

\(\displaystyle\frac{150}{400} = 37,5\%\)

Do đó dữ liệu về tỉ số phần trăm của sầu riêng và măng cụt chưa hợp lí dẫn đến tổng tỉ số phần trăm (\(103\%\) vượt quá \(100\%\)) cũng chưa hợp lí.

Vậy dữ liệu về tỉ số phần trăm chưa hợp lí.

\(\)

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải bài tập SGK Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x