Phép nhân

Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đề bài 1: Viết theo mẫu.

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em tự viết dấu nhân và phép tính theo mẫu vào vở.

Đề bài 2: Viết phép nhân.
a) Số bàn tay của 4 bạn
              .?. × .?.

b) Số ngón tay của 8 bàn tay
              .?. × .?.

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Mỗi bạn có 2 bàn tay.
Vậy số bàn tay của 4 bạn là:     
2 × 4.

b) Mỗi bàn tay có ngón tay.
Vậy số ngón tay của 8 bàn tay là :    
5 × 8.

Đề bài 3: Tính:

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) 7 × 2
b) 6 × 3

Hướng dẫn giải
Chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tổng, từ đó tìm được kết quả của phép nhân.

a) 7 + 7 = 14
   7 × 2 = 14

b) 6 + 6 + 6 = 18
  6 × 3 = 18.

Luyện tập

Đề bài 1: Viết phép nhân.

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Quan sát tranh ta thấy có 2 nhóm, mỗi nhóm có 8 khối lập phương, tức là 8 được lấy 2 lần, từ đó ta viết được phép nhân là 8 × 2.

b) Quan sát tranh ta thấy có 4 nhóm, mỗi nhóm có 7 khối hộp chữ nhật, tức là 7 được lấy 4 lần, từ đó ta viết được phép nhân là 7 × 4.

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Làm theo mẫu.

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình ảnh, viết tổng các số hạng bằng nhau, tính tổng để tìm số chấm tròn có tất cả. Sau đó, viết tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Viết phép nhân.
Mẫu:
10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 4

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7
b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4
c) 9 + 9 + 9
d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Hướng dẫn giải
Phân tích mẫu em có: Tổng 10 + 10 + 10 + 10 + 10 gồm 4 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 10, tức là 10 được lấy 4 lần. Vậy ta viết được tổng đã cho thành phép nhân là 10 × 4.
Áp dụng như trên, em viết phép nhân cho các phép cộng đã cho như sau:
a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5.
b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6.
c) 9 + 9 + 9 = 9 × 3.
d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5.

Đề bài 4: Tính:
Mẫu: 3 × 6 = ?
        3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18
       3 × 6 = 18

a) 5 × 4                      b) 2 × 5
c) 8 × 2                      d) 3 × 3

Hướng dẫn giải
Viết phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tổng, sau đó viết kết quả của phép nhân dựa vào kết quả vừa tìm được.

a) 5 × 4
   5 + 5 + 5 + 5 = 20
   5 × 4 = 20

b) 2 × 5
   2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
   2 × 5 = 10

c) 8 × 2
   8 + 8 = 16
   8 × 2 = 16

d) 3 × 3
   3 + 3 + 3 = 9
   3 × 3 = 9

Đề bài 5: Tính để biết mỗi con chim sẽ bay đến cây nào.

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Tính kết quả các phép nhân dựa vào tổng các số hạng bằng nhau.
Ta có:
10 × 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40.
10 × 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.
10 × 3 = 10 + 10 + 10 = 30.
5 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25.

Vậy mỗi con chim sẽ bay tới cây tương ứng như sau:

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Viết phép nhân.

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát mẫu ta thấy 3 chấm tròn được lấy 1 lần, do đó ta viết được phép nhân là 3 × 1.
Áp dụng tương tự như mẫu trên, em điền phép nhân cho mỗi hình như sau:

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Tìm hình ảnh phù hợp với phép tính.

Bumbii trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
• Phép nhân 3 × 4 có nghĩa là 3 được lấy 4 lần, suy ra 3 khối lập phương được lấy 4 lần, do đó hình ảnh phù hợp là hình ảnh các khối lập phương màu đỏ.

• Phép nhân 6 × 2 có nghĩa là 6 được lấy 2 lần, suy ra 6 khối lập phương được lấy 2 lần, do đó hình ảnh phù hợp là hình ảnh các khối lập phương màu xanh da trời.

• Phép nhân 4 × 3 có nghĩa là 4 được lấy 3 lần, suy ra 4 khối lập phương được lấy 3 lần, do đó hình ảnh phù hợp là hình ảnh các khối lập phương màu xanh lá cây.

• Phép nhân 2 × 6 có nghĩa là 2 được lấy 6 lần, suy ra 2 khối lập phương được lấy 6 lần, do đó hình ảnh phù hợp là hình ảnh các khối lập phương màu tím.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Vui học

Điền số thích hợp vào dấu “.?.”.

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Có ?. nhóm, mỗi nhóm có .?. bạn.
.?. được lấy .?. lần.
.?. × .?. = .?.

Hướng dẫn giải
Quan sát tranh em thấy:
Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn.
4 được lấy 3 lần.
4 × 3 = 12

Hoạt động thực tế

Vẽ hình em thích (hình tròn, hình tam giác, con vật, …) thể hiện phép nhân 2 × 3.

Hướng dẫn giải
Học sinh có thể vẽ hình theo ý thích, thể hiện 3 nhóm, mỗi nhóm có 2 đối tượng (hình tròn, hình tam giác, con vật, …).
Ví dụ mẫu:

Bumbii Phép nhân trang 9 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Tổng các số hạng bằng nhau
Xem bài giải tiếp theo: Thừa số – Tích
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x