Phép cộng có tổng bằng 10

Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Thêm mấy để được 10?

Bumbii Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm số chấm tròn đã có ở mỗi hình.
Xem lại các phép cộng có tổng bằng 10 đã được học, từ đó ta tìm được cần đếm thêm bao nhiêu để được 10.

a) Hình a có 9 chấm tròn.
Mà: 9 + 1 = 10.
Vậy để được 10 ta cần thêm 1.

b) Hình b có 7 chấm tròn.
Mà: 7 + 3 = 10.
Vậy để được 10 ta cần thêm 3.

c) Hình c có 8 chấm tròn.
Mà: 8 + 2 =  10.
Vậy để được 10 ta cần thêm 2.

d) Hình d có 6 chấm tròn.
Mà: 6 + 4 =  10.
Vậy để được 10 ta cần thêm 4.

Bumbii Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Số?

7 + .?. = 1010 = 8 + .?.
10 = 6 + .?. 9 + .?. = 10

Hướng dẫn giải
Xem lại các phép cộng có tổng bằng 10 đã được học, từ đó điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

7 + 3 = 1010 = 8 + 2
10 = 6 + 4 9 + 1 = 10

Đề bài 3: Tính:

9 + 1 + 77 + 3 + 6
6 + 4 + 28 + 2 + 5

Hướng dẫn giải
Thực hiện các phép cộng lần lượt từ trái sang phải.
9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17
7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16
6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12
8 + 2 + 5 = 10 + 5 = 15

Đề bài 4: Hai hình nào có tổng số con chó là 10?

Bumbii Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm số con chó có trong mỗi hình.
Tìm các phép cộng có tổng bằng 10, từ đó tìm được hai hình nào có tổng số con chó là 10.

Đếm số con chó có trong mỗi hình ta có kết quả:
Hình A: 4 con;                Hình B: 5 con;
Hình C: 3 con;                Hình D: 2 con.
Hình E: 7 con;                Hình H: 8 con.
Hình K: 6 con;                Hình M: 5 con.

Mà: 4 + 6 = 10;             5 + 5 = 10;
3 + 7 = 10;                    2 + 8 = 10.

Vậy:  Hình A và hình K có tổng số con chó là 10.
Hình B và hình M có tổng số con chó là 10.
Hình C và hình E có tổng số con chó là 10.
Hình D và hình H có tổng số con chó là 10.

Bumbii trang 39 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

 Xem bài giải trước: Em làm được những gì?
Xem bài giải tiếp theo: 9 cộng với một số
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x