KHỞI ĐẦU CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC TIẾNG ANH QUA BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH : ENGLISH ALPHABET

KHỞI ĐẦU CHẶNG ĐƯỜNG CHINH PHỤC TIẾNG ANH QUA BẢNG CHỮ CÁI TIẾNG ANH : ENGLISH ALPHABET

Nắm chắc bảng chữ cái tiếng anh là bước đầu tiên để trẻ có thể tiếp…

Continue Reading

5 CÁCH AI (TRÍ TUỆ NHÂN TẠO) ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỀN GIÁO DỤC.

AI (Artificial Intelligence) hay được hiểu là “Trí tuệ nhân tạo” hoạt động theo cơ chế…

Continue Reading
review little fox

Review ứng dụng Little Fox – Ứng dụng học tiếng anh cho trẻ

Duolingo thì quá nổi tiếng trong cộng đồng học tiếng anh, nhưng nếu bạn đang muốn…

Continue Reading

Olympiad Maths Trainer (Terry Chew), age 7 – 8 – Week 1

Solve these questions. Show your working clearly. Each question carries 4 marks. 1. Find the sum of…

Continue Reading