Bài 4: Làm việc với máy tính

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 4: Làm việc với máy tính –…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài

Bài 27: Thực hành ước lượng và đo độ dài trang 36 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 26: Đơn vị độ dài

Bài 26: Đơn vị độ dài trang 32 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn

Bài 25: Dài hơn, ngắn hơn trang 28 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc…

Continue Reading

Bài 2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

Bài \(2\). Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng trang…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 24: Luyện tập chung

Bài 24: Luyện tập chung trang 24 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100

Bài 23: Bảng các số từ 1 đến 100 trang 22 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 22: So sánh số có hai chữ số

Bài 22: So sánh số có hai chữ số trang 16 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 4. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 69 SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading

Thử thách toán học

Bumbii gửi đến các bạn bài tập Thử thách toán học sau đây. Bài tập này…

Continue Reading