Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương \(VII\) trang \(103\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Continue Reading

Bài 6. Ba đường conic

Bài \(6\). Ba đường conic trang \(93\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Continue Reading

Bài 5. Phương trình đường tròn

Bài \(5\). Phương trình đường tròn trang \(87\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Bài \(4\). Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một…

Continue Reading

Bài 3. Phương trình đường thẳng

Bài \(3\). Phương trình đường thẳng trang \(73\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Bài \(2\). Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trang \(60\) SGK Toán \(10\)…

Continue Reading

Bài 1. Toạ độ của vectơ

Bài \(1\). Toạ độ của vectơ trang \(60\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(53\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Continue Reading

Bài 5. Xác suất của biến cố

Bài \(5\). Xác suất của biến cố trang \(46\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều.…

Continue Reading

Bài 4. Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài \(4\). Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản trang \(42\)…

Continue Reading