Ôn tập học kì II

Ôn tập học kì II – trang 47 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Ôn tập học kì II

Câu 1

Thư viện là nơi chứa sách, máy tính là nơi lưu trữ thông tin (các tệp).

Nối các đối tượng trong thư viện với đối tượng tương ứng trong máy tính.

Trả lời:

Câu 2

Em sử dụng phần mềm nào sau đây để quan sát được cách sắp xếp thư mục, tệp trong máy tính?

Đáp án: D

Câu 3

Nối mỗi đối tượng ở cột bên trái với tên gọi của chúng ở cột bên phải.

Trả lời:

Câu 4

Em hãy quan sát cửa sổ File Explorer ở hình bên để làm các bài tập dưới đây.

a) Khi mở ổ đĩa (D:) em có thể nhìn thấy những thư mục nào? Đánh dấu X vào ô trống đặt trước phương án đúng.

Thư mục Giai tri, Học tap, Tin hocToan
Thư mục Giai triHoc tap
Thư mục ToanTin hoc

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Thư mục Giai tri có các thư mục con: Tin hocToan.
Tin hocToan là thư mục con của thư mục Hoc tap.
Thư mục Toan là thư mục con của thư mục Tin học.
Trong thư mục Toán chứa các tệp Sach Tin hoc.pdfVo tin hoc.docx.
Các tệp Sach Tin hoc.pdfVo Tin hoc.docx được chứa trong thư mục Tin hoc.

c) Thư mục nào đang được mở? Đánh dấu X vào ô trống đặt trước mỗi đáp án đúng.

Ổ đĩa D:
Thư mục Hoc tap
Thư mục Tin hoc

Trả lời:

a)

Thư mục Giai tri, Học tap, Tin hocToan
XThư mục Giai triHoc tap
Thư mục ToanTin hoc

b)

Thư mục Giai tri có các thư mục con: Tin hocToan.S
Tin hocToan là thư mục con của thư mục Hoc tap.Đ
Thư mục Toan là thư mục con của thư mục Tin học.S
Trong thư mục Toán chứa các tệp Sach Tin hoc.pdfVo tin hoc.docx.S
Các tệp Sach Tin hoc.pdfVo Tin hoc.docx được chứa trong thư mục Tin hoc.Đ

c)

Ổ đĩa D:
Thư mục Hoc tap
XThư mục Tin hoc

Câu 5

Nối tên mỗi nút lệnh trong thẻ Home ở cột bên trái với chức năng tương ứng ở cột bên phải.

Trả lời:

Câu 6

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính.
Người xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân, gia đình gây hại cho em và gia đình em.
Lưu trữ thông tin cá nhân và gia đình trong máy tính rất an toàn, không bao giờ bị lộ.
Chúng ta phải luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình.

Trả lời:

Thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ, trao đổi nhờ máy tính.Đ
Người xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân, gia đình gây hại cho em và gia đình em.Đ
Lưu trữ thông tin cá nhân và gia đình trong máy tính rất an toàn, không bao giờ bị lộ.S
Chúng ta phải luôn có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình.Đ

Câu 7

Các hình dưới đây là kết quả thực hiện các thao tác trên trang trình chiếu.
Em hãy ghép kết quả với thao tác tương ứng để có được kết quả đó.

Trả lời:

Bước 1 – B; Bước 2 – C; Bước 3 – A

Câu 8

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để lưu tệp trình chiếu lần đầu tiên.
A. Nháy chuột vào nút lệnh .
B. Gõ tên tệp (đặt tên cho tệp).
C. Nháy chuột vào nút lệnh .
D. Mở thư mục nơi sẽ lưu tệp trình chiếu.

Trả lời:

Thứ tự sắp xếp: C, D, B, A

Câu 9

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để mở tệp trình chiếu đã lưu trên máy tính.
A. Nháy chuột chọn nút lệnh .
B. Chọn tệp cần mở.
C. Mở thư mục chứa tệp cần mở.
D. Nháy chuột vào thẻ lệnh File, chọn lệnh Open.

Trả lời:

Thứ tự sắp xếp: D, C, B, A

Câu 10

Đúng ghi Đ, sai ghi S. Việc lưu lần đầu tiên và mở một tệp trình chiếu có những điểm gì giống và khác nhau?

Giống nhau:

Gồm có 4 bước thực hiện
Là công việc thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải theo đúng thứ tự.

Khác nhau:

Lưu tệpMở tệp
Sử dụng lệnh SaveSử dụng lệnh Open
Gõ tên tệpChọn tệp

Trả lời:

Giống nhau:

Gồm có 4 bước thực hiệnĐ
Là công việc thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải theo đúng thứ tự.Đ

Khác nhau:

Lưu tệpMở tệpĐ
Sử dụng lệnh SaveSử dụng lệnh OpenĐ
Gõ tên tệpChọn tệpĐ

Câu 11

Điền số 1, 2, 3, 4 vào chỗ chấm để chỉ ra thứ tự cần thực hiện các việc khi đánh răng.

Bước …Đánh răng
Bước …Lấy kem đánh răng vào bàn chải
Bước …Súc miệng cho sạch kem đánh răng
Bước …Súc miệng làm ướt khoang miệng

Trả lời:

Bước 3Đánh răng
Bước 1Lấy kem đánh răng vào bàn chải
Bước 4Súc miệng cho sạch kem đánh răng
Bước 2Súc miệng làm ướt khoang miệng

Câu 12

Để thực hiện tính giá trị biểu thức: 12 × 5 – (13 + 7), cách nào sau đây đúng. Đánh dấu X vào phương án đúng.

Cách 1 …Cách 2 …Cách 3 …
Bước 1: 12 ✕ 5 = 60Bước 1: 13 + 7 = 20Bước 1: 60 – 20 = 40
Bước 2: 13 + 7 = 20Bước 2: 12 ✕ 5 = 60Bước 2: 13 + 7 = 20
Bước 3: 60 – 20 = 40Bước 3: 60 – 20 = 40Bước 3: 12 ✕ 5 = 60

Lời giải:

Cách 1Cách 2 XCách 3
Bước 1: 12 ✕ 5 = 60Bước 1: 13 + 7 = 20Bước 1: 60 – 20 = 40
Bước 2: 13 + 7 = 20Bước 2: 12 ✕ 5 = 60Bước 2: 13 + 7 = 20
Bước 3: 60 – 20 = 40Bước 3: 60 – 20 = 40Bước 3: 12 ✕ 5 = 60

Câu 13

Học sinh cần chia được việc thành các việc nhỏ hơn và phân công thực hiện. Dưới đây là một số ví dụ.

Công việcNgười thực hiện
…..…..
…..…..
…..…..

Trả lời:

Công việcNgười thực hiện
Giặt khăn lau và lau bảngHùng
Quét lớpTâm, An, Bình, Minh
Lau bàn ghếDũng, Mạnh, Cường, Thắm

Câu 14

Trong các câu “Nếu …. thì ….” sau đây đâu là điều kiện, đâu là công việc?
a) Nếu bản tin dự báo thời tiết báo ngày mai trời mưa thì em mang theo áo
mưa khi đi học.
b) Nếu ngày mai có tiết học Giáo dục thể chất thì em mặc trang phục thể thao
Trả lời:

a)

Điều kiện: bản tin thời tiết dự báo ngày mai trời mưa.
Công việc: mang theo áo đi mưa khi đi học.
b)

Điều kiện: ngày mai có tiết học Giáo dục thể chất.
Công việc: mặc trang phục thể thao.

Câu 15

Sử dụng cách nói “Nếu …. thì ….” để thể hiện một việc được hay không được thực hiện phụ thuộc vào điều kiện trong những tình huống sau:

Điều kiệnCông việc
A. Đèn tín hiệu giao thông màu đỏa. Người tham gia giao thông dừng lại
B. Tham gia giao thông bằng xe máyb. Em đội mũ bảo hiểm
C. Trời rétc. Em mặc quần, áo ấm

Trả lời:

Dùng cách nói “Nếu … thì …”:

  1. Nếu A thì a
  2. Nếu B thì b
  3. Nếu C thì c

Câu 16

Trong các nhiệm vụ sau đây, hãy xác định những gì cho trước, cần làm gì hay tạo ra sản phẩm nào.
a) Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật biết chiều dài, chiều rộng lần lượt là 25 m; 10 m.

b) Vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn cách sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập trong thư viện của lớp như hình bên.

Trả lời:

a)
Những gì có trước: chiều dài (25 m); chiều rộng (10 m).
Việc cần làm: Tính chu vi hình chữ nhật.
b)
Những gì có trước: Cách sắp xếp sách vở, đồ dùng học tập trong thư viện của lớp.
Việc cần làm: Vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn cách sắp xếp đó.

Xem các bài giải trước: Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Tin học lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x