Luyện tập chung

Chương 1 – Luyện tập chung trang 14 sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống.

1.12. So sánh:

a) \(\displaystyle\frac{123}{7}\) và \(17,75\);

b) \(-\displaystyle\frac{65}{9}\) và \(-7,125\).

Giải

a) Ta có: \(\displaystyle\frac{123}{7}=\displaystyle\frac{123.4}{7.4}=\displaystyle\frac{492}{28}\)

\(17,75=\displaystyle\frac{71}{4}=\displaystyle\frac{71.7}{4.7}=\displaystyle\frac{497}{28}\)

Vì \(\displaystyle\frac{492}{28}<\displaystyle\frac{497}{28}\) nên \(\displaystyle\frac{123}{7}<17,75\)

Vậy \(\displaystyle\frac{123}{7}<17,75.\)

b) Ta có: \(-\displaystyle\frac{65}{9}=\displaystyle\frac{-65.8}{9.8}=\displaystyle\frac{-520}{72}\)

\(-7,125=\displaystyle\frac{-57}{8}=\displaystyle\frac{-57.9}{8.9}=\displaystyle\frac{-513}{72}\)

Vì \(\displaystyle\frac{-520}{72}<\displaystyle\frac{-513}{72}\) nên \(-\displaystyle\frac{65}{9}<-7,125\)

Vậy \(-\displaystyle\frac{65}{9}<-7,125.\)

\(\)

1.13. Bảng sau cho biết các điểm đông đặc và điểm sôi của sáu nguyên tố được gọi là khí hiếm.

a) Khí hiếm nào có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton?

b) Khí hiếm nào có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon?

c) Hãy sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm đông đặc tăng dần;

d) Hãy sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm sôi giảm dần.

Giải

a) Do -156,6 > -189,2 > -248,67 > -272,2 nên khí hiếm có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton là: Argon, Neon, Helium.

Vậy khí hiếm có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton là: Argon, Neon, Helium.

b) Do -61,8 > -107,1 > -152,3 > -185,7 nên khí hiếm có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon là: Radon, Xenon, Krypton.

Vậy khí hiếm có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon là: Radon, Xenon, Krypton.

c) Do -272,2 < -248,67 < -189,2 < -156,6 < -111,9 < -71,0 nên các khí hiếm sắp xếp theo thứ tự đông đặc tăng dần là: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon.

Vậy khí hiếm sắp xếp theo thứ tự đông đặc tăng dần là: Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon.

d) Do -61,8 > -107,1 > -152,3 > -185,7 > -245,72 > -268,6 nên các khí hiếm sắp xếp theo thứ tự điểm sôi giảm dần là: Radon, Xenon, Krypton, Argon, Neon, Helium.

Vậy các khí hiếm sắp xếp theo thứ tự điểm sôi giảm dần là: Radon, Xenon, Krypton, Argon, Neon, Helium.

\(\)

1.14. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 10-01-2021, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa là \(-0,7^oC\); nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là \(9,6^oC\). Hỏi nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa bao nhiêu độ C?

Giải

Nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa là:

\(9,6 – (-0,7) = 9,6 + 0,7 = 10,3 (^oC).\)

Vậy nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn \(10,3^oC\) so với nhiệt độ tại thị xã Sa Pa.

1.15. Thay mỗi dấu “?” bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.11, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.

Giải

Đặt các ô lần lượt là a, b, c, d, e, f như hình sau:

Áp dụng quy tắc của đề bài, ta có:

\(a = 0,01.(-10) = -0,1;\)

\(b = (-10).10 = -100;\)

\(c = 10.( -0,01) = -0,1;\)

\(d = a.b = (-0,1).( -100) = 10;\)

\(e = b.c = (-100).( -0,1) = 10;\)

\(f = d.e = 10.10 = 100.\)

Ta được sơ đồ như sau:

\(\)

1.16. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(A = \left(2-\displaystyle\frac{1}{2}-\displaystyle\frac{1}{8}\right):\left(1-\displaystyle\frac{3}{2}-\displaystyle\frac{3}{4}\right);\)

b) \(B = 5-\displaystyle\frac{1+\displaystyle\frac{1}{3}}{1-\displaystyle\frac{1}{3}}.\)

Giải

a) \(A = \left(2-\displaystyle\frac{1}{2}-\displaystyle\frac{1}{8}\right):\left(1-\displaystyle\frac{3}{2}-\displaystyle\frac{3}{4}\right)\)

\(A = \left(\displaystyle\frac{16}{8}-\displaystyle\frac{4}{8}-\displaystyle\frac{1}{8}\right):\left(\displaystyle\frac{4}{4}-\displaystyle\frac{6}{4}-\displaystyle\frac{3}{4}\right)\)

\(A = \displaystyle\frac{11}{8}:\displaystyle\frac{-5}{4}\)

\(A = \displaystyle\frac{11}{8}.\displaystyle\frac{4}{-5}\)

\(A = \displaystyle\frac{-11}{10}.\)

b) \(B = 5-\displaystyle\frac{1+\displaystyle\frac{1}{3}}{1-\displaystyle\frac{1}{3}}\)

\(B = 5-\displaystyle\frac{\displaystyle\frac{3}{3}+\displaystyle\frac{1}{3}}{\displaystyle\frac{3}{3}-\displaystyle\frac{1}{3}}\)

\(B = 5-\displaystyle\frac{4}{3}:\displaystyle\frac{2}{3}\)

\(B = 5-\displaystyle\frac{4}{3}.\displaystyle\frac{3}{2}\)

\(B = 5-2 = 3.\)

\(\)

1.17. Tính một cách hợp lí: \(1,2.\displaystyle\frac{15}{4}+\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-85}{8}-1,2\ .\ 5\displaystyle\frac{3}{4}-\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-71}{8}.\)

Giải

\(1,2.\displaystyle\frac{15}{4}+\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-85}{8}-1,2\ .\ 5\displaystyle\frac{3}{4}-\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-71}{8}\)

\(=\left(1,2.\displaystyle\frac{15}{4}-1,2\ .\ 5\displaystyle\frac{3}{4}\right)+\left(\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-85}{8}-\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-71}{8}\right)\)

\(=1,2.\left(\displaystyle\frac{15}{4}-\displaystyle\frac{23}{4}\right)+\displaystyle\frac{16}{7}\left(\displaystyle\frac{-85}{8}-\displaystyle\frac{-71}{8}\right)\)

\(=1,2.\displaystyle\frac{-8}{4}+\displaystyle\frac{16}{7}.\displaystyle\frac{-14}{8}\)

\(=-2,4+(-4)=6,4.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Xem bài giải tiếp theo: Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập SGK Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x