Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Bảng cộng – bảng trừ trong phạm vi 10.

a) Đọc bảng cộng, theo hàng, theo cột, theo màu.

Bumbii Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Đọc bảng trừ theo hàng, theo cột.

Bumbii Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

c) Đọc 4 phép tính từ sơ đồ sau.

Bumbii Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Các em dựa vào kiến thức đã được học về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 để thực hiện đọc bảng cộng và bảng trừ ở câu a và b.

c) Đọc 4 phép tính từ sơ đồ tách gộp như sau:
2 + 6 = 8
6 + 2 = 8
8 – 2 = 6
8 – 6 = 2

Đề bài 2: Tính nhẩm.
5 + 3
1 + 8
3 + 4

8 – 5
10 – 6
9 – 8

7 + 1
10 – 8
8 – 7

Hướng dẫn:
Em tính nhẩm và điền kết quả như sau:
5 + 3 = 8
1 + 8 = 9
3 + 4 = 7

8 – 5 = 3
10 – 6 = 4
9 – 8 = 1

7 + 1 = 8
10 – 8 = 2
8 – 7 = 1

Đề bài 3: Số?
6 – 5 = \(\fbox{ ? }\) 
5 + \(\fbox{ ? }\) = 6

6 + \(\fbox{ ? }\) = 8
8 – 6 = \(\fbox{ ? }\)

6 + \(\fbox{ ? }\) = 10
10 – 6 = \(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn:
Em điền các số thích hợp vào ô trống như sau:

6 – 5 = \(\fbox{ 1 }\)
5 + \(\fbox{ 1 }\) = 6

6 + \(\fbox{ 2 }\) = 8
8 – 6 = \(\fbox{ 2 }\)

6 + \(\fbox{ 4 }\) = 10
10 – 6 = \(\fbox{ 4 }\) 

Khám phá: Trừ bằng cách đếm thêm.

Bumbii Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Tính:
9 – 6
8 – 7

5 – 3
10 – 9

7 – 5
6 – 2

Hướng dẫn:
Các em học sinh sử dụng cách đếm thêm để thực hiện các phép trừ có trong đề bài.
Quan sát hình trên:
Thực hiện phép trừ: 10 – 7
Các em thực hiện đếm thêm từ 7 đó là: Bảy, tám, chín, mười. (phải đếm thêm 3 số nữa để đến 10)
Vậy ta được 10 – 7 = 3

Thực hiện phép trừ: 8 – 6
Các em thực hiện đếm thêm từ 6 đó là: Sáu, bảy, tám. (phải đếm thêm 2 số nữa để đến 8)
Vậy ta được 8 – 6 = 2

Áp dụng cách trên, em thực hiện phép tính trừ và điền kết quả như sau:
9 – 6 = 3
8 – 7 = 1

5 – 3 = 8
10 – 9 = 1

7 – 5 = 2
6 – 2 = 4

Đề bài 4: Tính:
a)

Bumbii Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) 4 + 0
4 – 0

0 + 4
4 – 4

Hướng dẫn:
a) Em thực hiện phép tính trừ và điền kết quả như sau:
3 – 1 = 2
2 – 1 = 1
3 – 3 = 0
1 – 1 = 0
3 – 0 = 3

b) Một số khi cộng hoặc trừ với số 0 đều bằng chính nó:
4 + 0 = 4
4 – 0 = 4
0 + 4 = 4
4 – 4 = 0

Đề bài 5: Làm sao để tìm đuôi cho rắn?

Bumbii Em làm được những gì? trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em thực hiện các phép tính và đầu và đuôi của mỗi con rắn, các cặp phép tính có kết quả giống nhau chính là đầu và đuôi của cùng một con rắn.

Thực hiện phép tính có:
3 + 6 = 9
10 – 3 = 7
3 + 7 = 10

2 + 5 = 7
10 – 1 = 9
2 + 8 = 10

Theo kết các phép tính trên thì:
Rắn có đầu: 3 + 6 = 9 thì đuôi là: 10 – 1 = 9
Rắn có đầu: 10 – 3 = 7 thì đuôi là: 2 + 5 = 7
Rắn có đầu: 3 + 7 = 10 thì đuôi là: 2 + 8 = 10

Đề bài 6: Tìm đuôi cho cáo.

Bumbi trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em thực thực hiện các phép tính trên đuôi cáo.
Thực theo thứ tự từ trái sang phải.
7 – 2 + 4 = 9
10 – 2 + 0 = 8
2 + 3 + 5 = 10
Như vậy em tìm được đuôi của từng chú cáo như sau:

Bumbi trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Xem tranh và viết một phép cộng thích hợp.

Bumbi trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Toa tàu màu tím có 4 bạn nhỏ.
Toa tàu màu hồng có 6 bạn nhỏ.
Hai toa tàu có tất cả 10 bạn nhỏ.
Phép cộng thích hợp đó là: 4 + 6 = 10

Đề bài 8: Có 10 bạn chơi trốn tìm. Trong tranh vẽ thiếu mấy bạn?
Em hãy viết một phép tính thích hợp.

Bumbi trang 70 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Có 10 bạn chơi trốn tìm. Tronh tranh vẽ có 7 bạn. Vậy thiếu 3 bạn.
Phép trừ thích hợp đó là: 10 – 7 = 3
Vậy trong tranh vẽ thiếu 3 bạn.

Xem bài giải trước: Trừ bằng cách đếm bớt
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập học kỳ 1
Xem bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x