Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: a) Tìm hình ảnh phù hợp với số.

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Sắp xếp các số 530, 300, 350, 305 theo thứ tự từ bé đến lớn.
.?. , .?. , .?. , .?.

Hướng dẫn giải
a) Quan sát hình ảnh ta có:
Một thẻ vuông lớn tương ứng với 1 trăm.
Một cột khối lập phương nhỏ tương ứng với 1 chục.
Các khối lập phương tương ứng với số đơn vị.
Hình đầu tiên có 3 thẻ vuông tương ứng với 3 trăm và 5 cột khổi lập phương tương ứng với 5 chục. Do đó ta có số 350.
Thực hiện tương tự cho các hình còn lại, em nối với số tương ứng như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Áp dụng cách so sánh các số có ba chữ số:
Em so sánh chữ số hàng trăm, số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.
Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, em so sánh chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.
Nếu chữ số hàng chục bằng nhau, em so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

So sánh các số 530, 300, 350, 305 ta có:
               300 < 305 < 350 < 530.

Vậy các số đã cho được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
               300 ; 305 ; 350 ; 530.

Đề bài 2: Làm theo mẫu.
Mẫu:

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Số gồm:
a) 5 trăm, 7 chục, 6 đơn vị.
b) 8 trăm, 3 đơn vị.
c) 9 trăm, 2 chục.

Hướng dẫn giải
Dựa theo mẫu, em thực hiện tương tự như sau:
a) Số gồm 5 trăm, 7 chục, 6 đơn vị được viết là 576 và đọc là “năm trăm bảy mươi sáu”.
    576 = 500 + 70 + 6.

b) Số gồm 8 trăm, 3 đơn vị được viết là 803 và đọc là “tám trăm linh ba”.
    803 = 800 + 3

c) Số gồm 9 trăm, 2 chục được viết là 920 và đọc là “chín trăm hai mươi”.
   920 = 900 + 20   

Đề bài 3: Viết số, đọc số.

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em điền số bằng cách đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.
Sau đó, em đọc số đã viết như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát dãy số, em đưa ra quy luật điền số như sau:
– Hàng bên trên: Đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào ô có dấu “?”.
– Hàng bên dưới: Đếm thêm 5 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào ô có dấu “?”.

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Chọn thẻ số thích hợp cho mỗi cây.

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát tia số đã cho ta thấy khoảng cách giữa hai vạch của tia số là 1 đơn vị, đo đó ta đếm thêm 1 đơn vị (so với số bên trái) rồi điền các số thích hợp với mỗi cây, sau đó nối với thẻ số tương ứng.

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ có dấu “…”

597 .?. 603450 .?. 400 + 50
597 .?. 603405 .?. 400 + 5
654 .?. 659400 + 50 .?. 400 + 5

Hướng dẫn giải
Em áp dụng cách so sánh các số có ba chữ số đã học.
Nếu trong mỗi vế so sánh có phép tính, ta thực hiện phép tính trước rồi so sánh, em được kết quả như sau:

597 < 603450 = 400 + 50
597 < 603405 = 400 + 5
654 < 659400 + 50 > 400 + 5

Đề bài 7: Sắp xếp các túi kẹo từ ít tới nhiều.

Bumbii Em làm được những gì? trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Áp dụng cách so sánh các số có ba chữ số đã học, em so sánh số ghi trên các túi kẹo ta có:
          495 < 500 < 542 < 547.

Vậy các túi kẹo được sắp xếp từ ít tới nhiều như sau:

Bumbii trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 8: Tuần này tổ 1 được thưởng 68 bông hoa, tổ 2 được thưởng 93 bông hoa. Hỏi tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1 bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để viết tóm tắt bài toán như sau:

Tóm tắt
Tổ 1 được thưởng : 68 bông hoa
Tổ 2 được thưởng : 93 bông hoa
Tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1: … bông hoa?

Để tìm số bông hoa tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1 ta lấy số bông hoa tổ 1 được thưởng trừ đi số bông hoa tổ 2 được thưởng.

Bài giải
Tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1 số bông hoa là:
93 – 68 = 25 (bông hoa)
Đáp số: 25 bông hoa.

Đề bài 9: Quan sát bức tranh.

Bumbii trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài bao nhiêu đề-xi-mét?
b) Bạn Sên xuất phát từ nhà lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 để đến nhà bà ngoại.

Bumbii trang 55 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đúng ghi \(\fbox{ đ }\), sai ghi \(\fbox{ s }\)
Sên đến nhà bà ngoại lúc:
7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 \(\fbox{ ? }\)
7 giờ tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 \(\fbox{ ? }\)
7 giờ sáng Chủ nhật , ngày 20 tháng 2
\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải
a) Tính độ dài từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên tức là ta tính độ dài đường gấp khúc có ba đoạn thẳng độ dài lần lượt là 16 dm, 22 dm và 42 dm.

Ta có:
16 dm + 22 dm + 42 dm = 38 dm + 42 dm = 80 dm.
Vậy: Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài 80 dm.

b) Ta có: 1 ngày = 24 giờ. Do đó, nếu bạn Sên xuất phát từ nhà lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 để đến nhà bà ngoại thì bạn Sên sẽ đến nhà bà ngoại lúc 7 giờ sáng chủ nhật ngày 20 tháng 2.

Sên đến nhà bà ngoại lúc:
7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 \(\fbox{ s }\)
7 giờ tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 \(\fbox{ s }\)
7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 \(\fbox{ đ }\)

Xem bài giải trước: So sánh các số có ba chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Mét
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x