giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Trình bày trang, định dạng và in văn bản trang 60 trong sách giáo khoa tin…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản trang 57 trong sách giáo khoa…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet trang 55 trong sách giáo khoa…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin trang 52 trong sách giáo…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Mặt trái của Internet

Bài 1 Mặt trái của Internet trang 49 trong sách giáo khoa tin học lớp 6,…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành sử dụng thư điện tử

Thực hành sử dụng thư điện tử trang 47 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Giới thiệu thư điện tử

Bài 5 Giới thiệu thư điện tử trang 43 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet trang 41 trong sách giáo khoa tin học…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Giới thiệu máy tìm kiếm

Giới thiệu máy tìm kiếm trang 38 trong sách giáo khoa tin học lớp 6, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Truy cập thông tin trên Internet

Truy cập thông tin trên Internet trang 35 trong sách giáo khoa tin học lớp 6,…

Continue Reading