giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

Thực hành về mô tả thuật toán trang 48 trong SBT tin học lớp 6, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

Cấu trúc lặp trong thuật toán trang 47 trong SBT tin học lớp 6, NXB Cánh…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán trang 46 trong SBT tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 2. Mô tả thuật toán cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bài 2. Mô tả thuật toán cấu trúc tuần tự trong thuật toán trang 45 trong…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 1. Khái niệm thuật toán

Bài 1. Khái niệm thuật toán trang 44 trong SBT tin học lớp 6, NXB Cánh…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Bài 8 Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy trang 43 trong SBT…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Bài 7 thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy trang 42 trong SBT…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 6. Sơ đồ tư duy

Bài 6 sơ đồ tư duy trang 40 trong SBT tin học lớp 6, NXB Cánh…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản trang 39 trong SBT tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 4 trình bày thông tin ở dạng bảng trang 36 trong SBT tin học lớp…

Continue Reading