giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 3 thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản trang 34 trong…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 2 trình bày trang, định dạng và in văn bản trang 32 trong Sách bài…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Bài 1 tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản trang 31 trong Sách…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

Bài 3 thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet trang 30 trong Sách…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Bài 2 sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin trang 29 trong…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 1. Mặt trái của Internet

Bài 1 mặt trái của Internet trang 26 trong SBT tin học lớp 6, NXB Cánh…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

Thực hành sử dụng thư điện tử trang 25 trong sách bài tập tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

Giới thiệu thư điện tử trang 24 trong sách bài tập tin học lớp 6, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet trang 23 trong sách bài tập tin học…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

Bài 3 Giới thiệu máy tìm kiếm trang 22 trong sách bài tập tin học lớp…

Continue Reading