Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2) trang 61 Vở bài tập toán lớp 6 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(10.\) Số pi (kí hiệu: \(\pi\)) còn gọi là hằng số Ác-si-mét, là một hằng số toán học có giá trị bằng tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó, Người ta tính được:

\(\pi = 3,1415926535897932384626433…\)

Hãy làm tròn số \(\pi:\)

a) đến hàng phần mười;

b) đến hàng phần trăm;

c) đến hàng phần nghìn;

d) đến hàng đơn vị.

Giải

a) \(3,1.\)

b) \(3,14.\)

c) \(3,142.\)

d) \(3.\)

\(\)

\(11.\) Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:

a) \((39,24+16,08).2;\)

b) \((5,86:1,78)+(14,98:1,88).\)

Giải

a)

\((39,24+16,08).2 \approx (39+16).2 = 55.2 = 110.\)

b)

\((5,86:1,78)+(14,98:1,88) \approx (6:2)+(15:2)\)

\(=3+7,5=10,5.\)

\(\)

\(12.\) Em hãy ước lượng để kiểm tra kết quả các phép tính dưới đây là đúng hay sai. Vì sao?

a) \(0,246.(-5,128)=-3,261488;\)

b) \(-7,105+4,23=-5,682.\)

Giải

a)

Sai vì: \(0,246.(-5,128) \approx 0,2.(-5)=-1.\)

b)

Sai vì: \(-7,105+4,23 \approx -7+4=-3.\)

\(\)

\(13.\) Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương có độ dài thực tế là là \(61,9 km\), nhưng trên một bản đồ đồ chỉ đo được \(3,1 cm.\) Tìm tỉ lệ của bản đồ.

Giải

Ta có \(6190000:3,1 \approx 2000000.\)

Suy ra tỉ lệ của bản đồ là \(1:2000000.\)

\(\)

\(14.\) Trên bản đồ với tỉ lệ \(1 : 5000 000,\) đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dài \(1,02 cm.\) Tìm chiều dài thật của đường cao tốc.

Giải

Chiều dài thật của đường cao tốc là:

\(1,02.5000000=5100000 \text{ } (cm) = 51 \text{ } (km).\)

\(\)

\(15.\) Nếu hòa tan hết \(40 g\) đường vào trong \(160 g\) nước ta được dung dịch nước đường có tỉ số phần trăm đường là bao nhiêu?

Giải

Dung dịch nước đường có tỉ số phần trăm đường là:

\(40:(160+40).100\%=20\%.\)

\(\)

\(16.\) Một loại cà phê hòa tan có chứa \(40%\) cà phê tinh chất. Tính khối lượng cà phê tinh chất trong một hộp có chứa \(200 g\) cà phê hòa tan đó.

Giải

Khối lượng cà phê tinh chất là:

\(200.40\%=80 \text{ } (g).\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Xem bài giải tiếp theo: Bài 1. Hình có trục đối xứng

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Toán Lớp 6 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x