Bài 8F. Câu lệnh lặp

Bài Câu lệnh lặp trang 80 SGK Tin Học lớp 10Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 8. Câu lệnh lặp.

KHỞI ĐỘNG

Nếu em kiểm tra tuần tự từng dòng trong bảng điểm thi môn Tin học của lớp để biết tên các bạn đã được điểm 10 thì hành động nào được lặp lại và số lần lặp là bao nhiêu? Nếu chỉ cần tìm được tên của một bạn được điểm 10 thì số lần lặp là bao nhiêu?

Đáp án:

– Nếu kiểm tra tuần tự từng dòng trong bảng điểm thi môn Tin học của lớp để biết tên các bạn được điểm 10 thì hành động kiểm tra từng dòng được lặp lại và số lần lặp bằng sĩ số của lớp.

– Nếu chỉ cần tìm được tên của một bạn được điểm 10 thì không biết trước được số lần lặp lại vì không biết trước bạn nào được điểm 10, nói cách khác cụ thể hơn: Không biết bạn đầu tiên trong danh sách được điểm 10 có số thứ tự bao nhiêu.

CẤU TRÚC LẶP TRONG MÔ TẢ THUẬT TOÁN

Hoạt động 1

Với hai mẫu mô tả cấu trúc lặp ở Hình 1, em hãy mô tả hai thuật toán ở Ví dụ 1 và Ví dụ 2.

Ví dụ 1: Thuật toán của việc in ra màn hình máy tính 10 dòng “Xin chào Python” là thuật toán có cấu trúc lặp với số lần biết trước.

Ví dụ 2: Khi mô tả thuật toán cho máy tính hỏi và kiểm tra mật khẩu thì ta không tính trước được số lần máy tính yêu cầu nhập lại mật khẩu, bởi vì chừng nào mật khẩu nhập vào chưa đúng thì máy tính còn hỏi lại. Đây là thuật toán có cấu trúc lặp với số lần không biết trước.

Đáp án:

Mô tả thuật toán tương ứng với ví dụ 1:

Lặp với đếm từ 1 đến 10:

          In ra màn hình “Xin chào Python”

Hết lặp

Mô tả thuật toán tương ứng với ví dụ 2:

Lặp khi số nhập vào ≠ mật khẩu:

          Yêu cầu nhập lại mật khẩu

Hết lặp

CÂU LỆNH LẶP TRONG PYTHON

Hoạt động 2

Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh while để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không?

Ví dụ 6: Chương trình ở Hình 6 khi thực hiện sẽ in ra màn hình các số từ 1 đến 6. Điều kiện là sodem <= 6. Khi điều kiện lặp đúng thì sodem được in ra màn hình và được tăng lên 1 đơn vị, rồi điều kiện lặp được kiểm tra lại. Quá trình trên được lặp lại cho đến khi sodem > 6 thì vòng lặp kết thúc.

Đáp án:

Có thể dùng câu lệnh for để thay câu lệnh while trong ví dụ 6 như sau:

for sodem in range (1, 7):
    print(sodem)

LUYỆN TẬP

Bài 1. Em hãy dự đoán chương trình hình dưới đây đưa ra màn hình những gì.

Đáp án:

Chương trình đưa ra cặp giá trị i và 2*i, với i từ 1 đến 10, mỗi cặp số trên một dòng. Kết quả chương trình như sau:

Bài 2

Trong các chương trình trò chơi truyền hình, người dẫn chương trình thường đếm ngược để bắt đầu trò chơi. Em hãy viết chương trình nhập một số nguyên n, sau đó in ra các giá trị từ n về 1 để mô phỏng quá trình đếm ngược (Hình 7).

Đáp án:

Tham khảo chương trình sau:

n = int(input("n= "))
for i in range(n):
    print(n-i)

Hoặc

n = int(input("n= "))
for i in range(n, 0, -1):
    print(i)

LUYỆN TẬP

Mẹ em dự định gửi tiết kiệm một khoản tiền tại một ngân hàng có lãi suất 5 % một năm, nghĩa là sau mỗi năm tiền lãi nhận được là 5 % số tiền gửi. Hết một năm, nếu mẹ không rút tiền thì cả vốn lẫn lãi sẽ tự động được gửi tính cho năm tiếp theo. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền T (đơn vị triệu đồng) sau đó tính và đưa ra 10 dòng, mỗi dòng ghi số tiền sau mỗi năm trong 10 năm gửi liên tiếp cả gốc lẫn lãi để mẹ tham khảo.

Đáp án:

Tham khảo chương trình:

T = int(input("T (triệu đồng) = "))
for i in range (1,11):
    T = int((T * 5)/100 + T)
    print("Số tiền sau ", i, "năm: ",T)

CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

Trong các câu sau đây, những câu nào đúng?

1) Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có câu lệnh thể hiện cấu trúc lặp.

2) Trong Python chỉ có câu lệnh lặp while để thể hiện cấu trúc lặp.

3) Trong Python chỉ có câu lệnh lặp for để thể hiện cấu trúc lặp.

4) Có thể sử dụng câu lệnh while để thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp biết trước.

5) Có thể sử dụng câu lệnh for để thể hiện cấu trúc lặp với số lần lặp chưa biết trước.

Đáp án:

Đúng: câu 1, 4.

Sai: câu 2, 3, 5.

Xem thêm các bài khác tại Giải bài tập sách giáo khoa Tin học Lớp 10 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x