Bài 75: Tháng năm

Bài 75: Tháng năm trang 42 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
a) Bây giờ đang là tháng ………. Tháng này có ………. ngày.
b) Những tháng trong năm có 30 ngày là:
…………………………………………………………………
c) Những tháng trong năm có 31 ngày là:
…………………………………………………………………

Lời giải:
Em quan sát lịch của tháng hiện tại rồi trả lời từng câu hỏi như sau:
a) Bây giờ đang là tháng Một. Tháng Một có 31 ngày.
b) Những tháng trong năm có 30 ngày là: tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11.
c) Những tháng trong năm có 31 ngày là: tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12.

2: Xem hai tờ lịch sau và viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Bumbii Bài 75: Tháng năm trang 42 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

a) Tháng 11 có …………. ngày? Tháng 12 có …………. ngày?
b) Ngày 20 tháng 11 là thứ ………….………….
c) Ngày cuối cùng của tháng 12 là thứ ………….………….
d) Các ngày Chủ nhật của tháng 12 là những ngày
……………………………………………………………

Lời giải:

a) Ngày cuối cùng của tháng 11 là ngày 30.
Như vậy: Tháng 11 có 30 ngày.
Ngày cuối cùng của tháng 12 là ngày 31
Như vậy: Tháng 12 có 31 ngày.

b) Ngày 20 tháng 11 nằm ở cột thứ Hai. Do đó: Ngày 20 tháng 11 là thứ Hai.

c) Ngày cuối cùng của tháng 12 là ngày 31. Ngày 31 nằm ở cột Chủ nhật.
Do đó: Ngày cuối cùng của tháng 12 là ngày Chủ nhật

d) Quan sát tờ lịch tháng 12, ta thấy: Tháng 12 có 5 ngày Chủ nhật. Đó là các ngày: ngày 3, ngày 10, ngày 17, ngày 24, ngày 31.

3: a) Một triển lãm tranh diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8. Hỏi triển lãm đó diễn ra trong vòng bao nhiêu ngày?
Trả lời: …………………………………………
…………………………………………………….

b) Hội chợ Xuân diễn ra trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày 9 tháng 1. Hỏi hội chợ đó kết thúc vào ngày nào?
Trả lời: …………………………………………
…………………………………………………….

Lời giải:

a) Từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8 có 6 ngày là: 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Như vậy: Triển lãm tranh diễn ra trong vòng 6 ngày.

b) Do Hội chợ Xuân diễn ra trong vòng một tuần bắt đầu từ ngày 9 tháng 1, 1 tuần sau sẽ là ngày 16 tháng 1 (9 + 7 = 16)
Như vậy: Hội chợ Xuân kết thúc vào ngày 16 tháng 1.

4: Thực hành: Xác định số ngày trong mỗi tháng.

Bumbii Bài 75: Tháng năm trang 42 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

Dựa vào bức tranh trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:
Những tháng có 30 ngày là:
…………………………………………………
Những tháng có 31 ngày là:
…………………………………………………

Lời giải:
Những tháng có 30 ngày là: Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 11.
Những tháng có 31 ngày là: Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 10, Tháng 12.

Xem bài giải trước: Bài 74: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 76: Em ôn lại những gì đã học
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x