Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu

Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu trang 99 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Một nhóm gồm 4 bạn cùng tham gia một cuộc thi toán. Mỗi bạn đã đưa ra câu trả lời cho 20 câu hỏi và số câu trả lời đúng được ghi nhận như trong bảng dưới đây.

Bumbii Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu trang 99 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Mỗi gạch là một câu trả lời đúng.

a) Mỗi bạn đã đưa ra số câu trả lời đúng là:

Mai: …… câu; Việt: ….. câu; Rô-bốt: ….. câu; Nam: ….. câu.

b) Bạn…………. trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất.

c) Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được 1 điểm. Vậy bạn có số điểm cao nhất nhận được nhiều hơn bạn có số điểm thấp nhất … điểm

Lời giải:

a) Em đếm số gạch và điền như sau:

Mỗi bạn đã đưa ra số câu trả lời đúng là:

Mai: 14 câu; Việt: 15 câu; Rô-bốt: 11 câu; Nam: 12 câu.

b) Bạn Việt trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất. (15 câu)

c) Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi nhận được 1 điểm. Vậy bạn có số điểm cao nhất nhận được nhiều hơn bạn có số điểm thấp nhất điểm. (15 – 11 = 4)

2: Chọn 15 đồ vật (khác tên gọi) bất kì trong nhà em. Quan sát, phân loại, và ghi chép tên gọi những đồ vật đó theo chất liệu: vải, gỗ, nhựa, kim loại, vào chỗ chấm dưới đây.

– Những đồ vật làm bằng vải: rèm cửa, ……………………………………

– Những đồ vật làm bằng gỗ: ……………………………………………………

– Những đồ vật làm bằng nhựa: …………………………………………………

– Những đồ vật làm bằng kim loại: …………………………………………….

– Theo như kết quả thống kê, trong những đồ vật em chọn:

– Những đồ vật làm từ chất liệu ……………………….. có nhiều nhất.

– Những đồ vật làm từ chất liệu………………………… có ít nhất.

Lời giải:

Em quan sát các đồ vật có trong nhà em và điền vào chỗ chấm, em có thể tham khảo dưới đây:

Những đồ vật em chọn nhẫu nhiên là: rèm cửa, vỏ gối, màn, bàn, ghế, tủ lạnh, thùng rác, lược, giường, chìa khóa, khăn tắm, chai nước, nồi, chảo, máy tính.

– Những đồ vật làm bằng vải: rèm cửa, vỏ gối, màn, khăn tắm.

– Những đồ vật làm bằng gỗ: bàn, ghế.

– Những đồ vật làm bằng nhựa: thùng rác, tủ quần áo, lược, chai nước.

– Những đồ vật làm bằng kim loại: tủ lạnh, giường sắt, chìa khóa, nồi, máy tính.

– Theo như kết quả thống kê, trong những đồ vật em chọn:

– Những đồ vật làm từ chất liệu kim loại có nhiều nhất.

– Những đồ vật làm từ chất liệu gỗ có ít nhất.

Tiết 2

1: Mai đã ghi chép lại số quả trứng mà đàn gà đẻ được vào mỗi ngày trong tuần vừa qua vào bảng số liệu như sau:

NgàyThứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
Số quả trứng63810274

Xem bảng số liệu trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Vào thứ ……. thì gà đẻ ít trứng nhất.

b) Vào thứ ……. thì gà đẻ nhiều trứng nhất.

c) Vào các thứ ……………………………………………… gà đẻ ít hơn 7 quả trứng.

d) Trong tuần vừa qua, đàn gà đã đẻ được tất cả ….. quả trứng.

e) Trong hai ngày cuối tuần, Mai thu hoạch được …. quả trứng.

Lời giải:

a) Vào thứ Sáu thì gà đẻ ít trứng nhất. (2 quả)

b) Vào thứ Năm thì gà đẻ nhiều trứng nhất. (10 quả)

c) Vào các thứ: thứ Hai, thứ Ba, thứ Sáu, Chủ nhật gà đẻ ít hơn 7 quả trứng. (vì các số 6, 3, 2, 7 nhỏ hơn 7)

d) Trong tuần vừa qua, đàn gà đã đẻ được tất cả 40 quả trứng. (6 + 3 + 8 + 10 + 2 + 7 + 4 = 40)

e) Trong hai ngày cuối tuần, Mai thu hoạch được 11 quả trứng. (7 + 4 = 11)

2: Cho bảng số liệu về số túi bột mì bán được trong 4 tuần của tháng 2 ở một cửa hàng tạp hóa.

Bumbii Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu trang 99 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

Xem bảng số liệu trên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trong tuần cuối cùng của tháng, cửa hàng đã bán được ….. túi bột mì đa dụng và ….. túi bột bánh mì.

b) Mỗi tuần, cửa hàng bán được số túi bột bánh mì là:

Tuần 1: …. túi; tuần 2: …. túi; tuần 3: … túi; tuần 4: …. túi.

c) Trong tuần đầu tiên, cửa hàng bán được tất cả …… túi bột mì.

d) Trong tuần thứ ba, loại bột …………….. bán được nhiều túi hơn.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu trên em điền được như sau:

a) Trong tuần cuối cùng của tháng, cửa hàng đã bán được 30 túi bột mì đa dụng và 20 túi bột bánh mì.

b) Mỗi tuần, cửa hàng bán được số túi bột bánh mì là:

Tuần 1: 30 túi; tuần 2: 50 túi; tuần 3: 10 túi; tuần 4: 20 túi.

c) Trong tuần đầu tiên, cửa hàng bán được tất cả 50 túi bột mì. (20 = 30 = 50)

d) Trong tuần thứ ba, loại bột mì đa dụng bán được nhiều túi hơn. (25 > 10)

Tiết 3

1: Rô- bốt làm một cuộc khảo sát xem trong tuần trước mỗi người bạn của mình đọc bao nhiêu cuốn sách và bảng dưới đây là kết quả của cuộc khảo sát đó.

An: 3 cuốnBình: 2 cuốnCường: 4 cuốnDung: 3 cuốn
Giang: 3 cuốnHoa: 3 cuốnKhánh: 4 cuốnNam: 5 cuốn
Ngọc: 4 cuốnPhương: 3 cuốnViệt: 3 cuốnMai: 3 cuốn

a) Rô-bốt đã tổng hợp kết quả của cuộc khảo sát đó thành bảng số liệu. Hãy giúp Rô – bốt hoàn thành bảng số liệu dưới đây

Số cuốn sách đã đọc trong tuần (cuốn)2345
Số bạn (người)1

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Có ….. bạn đọc 3 cuốn sách

Có ….. bạn đọc 4 cuốn sách

Các bạn tham gia cuộc khảo sát đã đọc tất cả…… cuốn sách

Lời giải:

a) Dựa vào bảng em điền được như sau:

Số cuốn sách đã đọc trong tuần (cuốn)2345
Số bạn (người)1731

b) Dựa vào bảng số liệu ở câu a, em điền được như sau:

Có 7 bạn đọc 3 cuốn sách.

Có 3 bạn đọc 4 cuốn sách.

Các bạn tham gia cuộc khảo sát đã đọc tất cả 40 cuốn sách. (2 x 1 + 3 x 7 + 4 x 3 + 5 x 1 = 2 + 21 + 12 + 5 = 40)

2: Cho bảng số liệu về số vật nuôi của 4 trang trại.

Bumbii Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu trang 99 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Dựa vào bảng số liệu trên, viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Trang trại …. nuôi nhiều bò sữa nhất.

b) Trang trại ….. nuôi nhiều cừu nhất.

c) Trang trại D nuôi tất cả …. con cừu và bò sữa.

d) Bốn trang trại này có tất cả ….. con cừu.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu trên, em viết vào chỗ chấm như sau:

a) Trang trại nuôi nhiều bò sữa nhất. (100 con)

b) Trang trại B nuôi nhiều cừu nhất. (200 con)

c) Trang trại D nuôi tất cả 165 con cừu và bò sữa. (75 + 90 = 165)

d) Bốn trang trại này có tất cả 385 con cừu. (80 + 200 + 30 + 75 = 385)

3: a) Hoàn thành bảng số liệu về số bạn yêu thích của các thể loại phim của lớp 3A.

Bumbii Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu trang 99 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

– Phim …………………… được các bạn nữ yêu thích nhất.

– Phim …………………… được các bạn nam yêu thích nhất.

– Phim …………………… được nhiều bạn yêu thích nhất.

Lời giải:

a) Hoàn thành bảng số liệu về số bạn yêu thích của các thể loại phim của lớp 3A như sau:

Số bạn nữ thích phim hành động là: 16 – 15 = 1.
Số bạn Nam thích phim hài là: 20 – 11 = 9.
Tổng số bạn thích phim giả tưởng là: 7 + 10 = 17.

Bumbii trang 99 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

b) Dựa vào bảng số liệu trên, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

– Phim hài được các bạn nữ yêu thích nhất. (11 bạn: 11 > 7 > 1)

– Phim hành động được các bạn nam yêu thích nhất. (15 bạn: 15 > 10 > 9)

– Phim hài được nhiều bạn yêu thích nhất. (20 bạn: 20 > 17 > 16)
Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu Bài 73 Thu thập Bài 73 Thu thập
Xem bài giải trước: Bài 72 Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 74 Khả năng xảy ra của một sự kiện
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x