Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều.

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

Lời giải
Em đếm một túi như hình có 10 quả, em đếm thêm số quả lẻ và điền số như sau:

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

Bài 2: a) Viết (theo mẫu):                  

25: Hai mươi lăm
32: …………………….
46: …………………….
64: …………………….
75: …………………….
80: ……………………. 
99: …………………….
100: ……………………. 

b) Điền số thích hợp vào ô trống
25 gồm
ô trống chục và ô trống đơn vị, ta viết 25 = ô trống + ô trống
64 gồm ô trống chục và ô trống đơn vị, ta viết 64 = ô trống + ô trống
80 gồm ô trống chục và ô trống đơn vị, ta viết 80 = ô trống + ô trống  

Lời giải
a) Em viết cách đọc số của các số bên dưới như sau:       

25: hai mươi lăm
32: ba mươi hai
46: bốn mươi sáu
64: sáu mươi tư
75: bảy mươi lăm
80: tám mươi
99: chín mươi chín
100: Một trăm

b) Em điền vào ô trống như sau:    
25 gồm 2 chục và 5 đơn vị, ta viết 25 = 20 + 5
64 gồm 6 chục và 4 đơn vị, ta viết 64 = 60 + 4 
80 gồm 8 chục và 0 đơn vị, ta viết 80 = 80 + 0

Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp:

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

Lời giải
Em so sánh các số và điền vào ô trống như sau:

Bumbii  trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

Bài 4: Viết các số sau:

Bumbii trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 5

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………. 
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………. 

Lời giải
Em so sánh các số đã cho, ta có: 38 < 49 < 67 < 85. Do đó: sắp xếp các số trên:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 49, 67, 85
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 85, 67, 49, 38

Bài 5: a) Em hãy dự đoán trong hình sau có bao nhiêu chiếc cốc:

Bumbii trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 6

Dự đoán: Có khoảng ……. chiếc cốc.
b) Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình.
Kiểm tra: Có …… chiếc cốc.

Lời giải
a) Em đếm thử một hàng trên cùng thì được 10 chiếc cốc. Em đếm có 6 hàng như vậy. Nên:
Dự đoán: Có khoảng 60 chiếc cốc.

b) Em đếm để kiểm tra dự đoán của mình.
Kiểm tra: Có 58 chiếc cốc.

Xem bài trước: Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
Xem bài tiếp theo: Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x