Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều.

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

8 + 1 = …
3 + 3 = …
6 + 0 = …
7 + 3 = …
10 – 5 = …
8 – 3 = …
5 – 0 = …
4 – 4 = …

b)

7 + 2 + 1 = …
5 – 1 – 2 = …
10 – 3 + 2 = …
4 + 2 – 5 = …

Lời giải
a) Em thực hiện tính nhẩm rồi điền kết quả như sau:

8 + 1 = 9
3 + 3 = 6
6 + 0 = 6
7 + 3 = 10
10 – 5 = 5
8 – 3 = 5
5 – 0 = 5
4 – 4 = 0

b) Em thực hiện nhẩm từ trái sang phải và điền kết quả như sau:

7 + 2 + 1 = 10
5 – 1 – 2 = 2
10 – 3 + 2 = 9
4 + 2 – 5 = 1

Bài 2: Xem tranh rồi viết phép cộng thích hợp:

Bumbii Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 1

Lời giải
Quan sát hình em thấy:
Hình thứ nhất có 5 con chim đang đậu, sau đó có thêm 2 con chim nửa bay tới. Ta có phép tính: 5 + 2 = 7.
Hình thứ hai: ở cành trên có 4 con chim, cành dưới có thêm 4 con chim nửa. Ta có phép tính: 4 + 4 = 8.

Bumbii Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 2

Bài 3: Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp:

Bumbii Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 3

Lời giải
Quan sát hình em thấy:
Hình thứ nhất: có tất cả 7 quả, bạn nữ hái đi 3 quả. Ta có phép tính: 7 – 3 = 4.
Hình thứ hai: có tất cả 7 con nai, 4 con nai chạy đi. Ta có phép tính: 7 – 4 = 3.

Bumbii Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 4

Bài 4: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Bumbii Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 5
6 + 4 = ô trống 10 – 4 = ô trống4 + 6 = ô trống10 – 6 = ô trống

b) Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp:

Bumbii Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 6

Lời giải
a) Em thực hiện phép tính và điền kết quả vào ô trống như sau:

6 + 4 = \(\fbox{ 10 }\)10 – 4 = \(\fbox{ 6 }\)4 + 6 = \(\fbox{ 10 }\)10 – 6 = \(\fbox{ 4 }\)

b) Quan sát hình em thấy có 3 ngôi sao màu đen và 7 ngôi sao màu trắng. Vậy em có thể viết được các phép tính sau:
3 + 7 = 10
7 + 3 = 10
10 – 7 = 3
10 – 3 = 7

Bài 5: Ổ trứng có 7 quả, trong đó 2 quả đã nở. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Bumbii trang 69 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều. Hình 7

Trả lời: Trong ổ còn lại ô trống quả trứng chưa nở.

Lời giải
Phép tính: 7 – 2 = 5
Trả lời: Trong ổ còn lại 5 quả trứng chưa nở.

Xem bài trước: Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10
Xem bài tiếp theo: Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x