Bài 63 Luyện tập chung

Bài 63 Luyện tập chung trang 88 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đặt tính rồi tính.

314 + 462
………………
………………
………………
736 + 58
………………
………………
………………
492 – 48
………………
………………
………………
628 – 567
………………
………………
………………

Trả lời:

 Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Tổng của hai số ghi ở khối lập phương và khối trụ bằng ………

b) Hiệu của hai số ghi ở khối cầu và khối hộp chữ nhật bằng ………

Trả lời:

a)   Khối lập phương ghi số 523, khối trụ ghi số 425, tổng: 523 + 425 = 948. Vậy em điền được:

      Tổng của hai số ghi ở khối lập phương và khối trụ bằng 948

b) Khối cầu ghi số 385, khối hộp chữ nhật ghi số 268, hiệu: 385 – 268 = 117. Vậy em điền được:

      Hiệu của hai số ghi ở khối cầu và khối hộp chữ nhật bằng 117

3: Một tiệm vải buổi sáng bán được 240 m vải, buổi chiều bán được 180 m vải. Hỏi cả hai buổi tiệm vải đó bán được bao nhiêu mét vải?

Trả lời:

Muốn tìm số mét vải cả hai buổi bán được, ta lấy số mét vải bán được buổi sáng cộng với số mét vải bán được buổi chiều. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả hai buổi tiệm vải đó bán được số mét vải là:

240 + 180 = 420 (m)

Đáp số: 420 mét vải.

4: a) Vẽ tiếp hình (theo mẫu).

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vừa vẽ đi qua hai số là …… và …….

Hiệu hai số đó bằng ………

Trả lời:

a) Em vẽ hình tiếp như sau:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vừa vẽ đi qua hai số là 351 và 580

580 – 351 = 229

Hiệu hai số đó bằng:  229

Tiết 2

1: Đ, S?

Trả lời:

Thực hiện các phép tính, em được:

536 – 28 = 508 nên a sai

727 + 33 = 760 nên b sai 

340 + 159 = 499 nên c đúng

329 – 138 = 191 nên d sai

Em điền như sau:

2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Kết quả tính 356 + 320 – 280 bằng:

A. 296           B. 395           C. 396

b) Kết quả tính 520 – 318 + 407 bằng:

A. 609           B. 519           C. 619

Trả lời: 

Em thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái như sau: 

356 + 320 – 280 = 676 – 280 = 396. Vậy câu a em khoanh vào C

520 – 318 + 407 = 202 + 407 = 609. Vậy câu b em khoanh vào A

3: Trường Hòa Bình có 425 học sinh. Trường Thành Công có ít hơn trường Hòa Bình là 70 học sinh. Hỏi trường Thành Công có bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Muốn tính số học sinh của trường Thành Công, ta lấy số học sinh trường Hòa Bình trừ đi số ít hơn là 70 học sinh. Em trình bày như sau:

Bài giải

Trường Thành Công có số học sinh là:

425 – 70 = 355 (học sinh)

Đáp số: 355 học sinh.

4: Tính nhẩm.

500 – 300 =………         600 – 200 =………

800 + 200 =………         300 + 80 =………

200 + 30 =………         400 – 100 =………

400 + 500 =………         1 000 – 500 =………

Trả lời:

Em tính nhẩm bằng cách cộng trăm, trừ trăm:

500 – 300 là 5 trăm – 3 trăm = 2 trăm hay = 200, vậy 500 – 300 = 200

Tương tự với các phép tính còn lại em tính được như sau:

500 – 300 = 200              600 – 200 = 400

800 + 200 = 1 000            300 + 80 = 380

200 + 30 = 230              400 – 100 = 300

400 + 500 = 900              1 000 – 500 = 500

5: Cho các số:

a) Nối các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng …

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng …

Trả lời: 

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 257, 362, 372, 629, em nối như sau:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Số lớn nhất là 629, số bé nhất là 257 

629 + 257 = 886

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng 886

 629 – 257 = 372

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng 372

Bài 63 Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 62. Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 64. Thu thập, phân loại, kiểm điếm số liệu
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x